کالایاب
شاخص یاب
کویت کویت
کویت
کویت

دینار کویت / دلار

3.2943
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:35:05
1 (31.10%)
تغییر ۳ ماهه
1 (31.10%)
تغییر ۶ ماهه
1 (31.10%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

10
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:01:05
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (11.11%)
تغییر ۶ ماهه
1 (11.11%)
نوسان سالیانه

KSX 15

6,235
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 03:02:34
72 (1.14%)
تغییر ۳ ماهه
545 (9.58%)
تغییر ۶ ماهه
913 (17.15%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کویت

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/KWD 0.0824 0.0827 - 0.0826 0.0827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
CAD/KWD 0.2322 0.2282 - 0.2282 0.2291 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۱۵
EUR/KWD 0.3502 0.3353 0.3354 0.3353 0.3354 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
GBP/KWD 0.3904 0.3783 - 0.3783 0.3783 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۵۷
JOD/KWD 0.4268 0.4282 - 0.4279 0.4282 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
JPY/KWD 0.0027 0.0028 - 0.0027 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
KWD/AED 12.11 12.076 - 12.076 12.076 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۶
KWD/CNY 22.5748 22.5814 - 22.5781 22.5955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
KWD/EUR 2.8377 2.9642 2.9661 2.9642 2.9661 0.01 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۰:۳۶
KWD/GBP 2.5468 2.6288 2.6316 2.6288 2.6316 0.01 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۰:۳۶
KWD/JOD 2.3312 2.3477 - 2.3477 2.3494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
KWD/JPY 363.16 363.2 - 362.9 364.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
KWD/MYR 13.5024 13.5189 - 13.5189 13.5287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
KWD/PKR 403.73 515.82 512.42 512.42 515.82 3.33 0.65% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
KWD/SAR 12.3526 12.381 - 12.3736 12.3886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
KWD/SGD 4.4985 4.5057 - 4.5051 4.5097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
KWD/TRY 20.0063 20.0755 - 20.0026 20.1534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/KWD 0.0807 0.0809 - 0.0809 0.0809 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۶
SGD/KWD 0.2218 0.2225 - 0.2223 0.2225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
دلار / دینار کویت 0.3037 0.3043 - 0.3041 0.3044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
دینار کویت / دلار 3.2851 3.2943 - 3.2909 3.2943 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۳۵