کالایاب
شاخص یاب
کره جنوبی کره جنوبی
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0841
قیمت روز
0 (0.36%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 21:30:32
0 (0.24%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.43%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.51%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

42,318
قیمت روز
127 (0.3%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:01:42
6,207 (17.19%)
تغییر ۳ ماهه
7,296 (20.83%)
تغییر ۶ ماهه
10,581 (33.34%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,833
قیمت روز
3 (0.16%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:33:55
35 (1.92%)
تغییر ۳ ماهه
21 (1.15%)
تغییر ۶ ماهه
121 (6.20%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کره جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/KRW 304.15 304.69 - 304.21 304.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/KRW 37.26 37.32 - 37.25 37.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/KRW 822.33 813.5 813.01 812.44 814.04 0.38 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
BRL/KRW 275.86 290.039 - 289.531 291.35 0.42 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۱۵
CAD/KRW 856.77 896.31 - 893.11 897.36 1.98 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۱۵
CHF/KRW 1134.9 1194.42 1195.56 1194.16 1198.38 2.34 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
CLP/KRW 1.6825 1.6855 - 1.6801 1.6855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNH/KRW - 167.7 - 167.7 167.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
CNY/KRW 163.15 167.35 167.69 167.35 167.71 0.14 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
DKK/KRW 173.42 173.73 - 173.34 173.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/KRW 1293.5 1312.1 1307.8 1302.3 1312.1 6.20 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۶:۱۸
GBP/KRW 1441.8 1484 - 1470.8 1484 12.70 0.86% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۱۵
HKD/KRW 142.34 151.68 152.05 151.58 152.06 0.35 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
HUF/KRW 3.9977 4.0049 - 3.9967 4.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/KRW 7.6997 8.431 8.445 8.367 8.445 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
INR/KRW 15.991 16.596 16.554 16.489 16.596 0.06 0.34% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
ISK/KRW 10.4158 10.4345 - 10.4089 10.4345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/KRW 10.143 10.9703 10.9972 10.9663 10.9972 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
KRW/AUD 0.0012 0.1228 0.1229 0.1228 0.123 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
KRW/BRL - 0.0035 - 0.0034 0.0035 0.00 2.94% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۱۵
KRW/CAD 0.0012 0.1115 - 0.1113 0.1118 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۱۵
KRW/CHF 0.0009 0.0836 0.0835 0.0833 0.0836 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
KRW/CNY 0.6115 0.597 0.5959 0.5951 0.597 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
KRW/EUR 0.0008 0.076 0.0761 0.076 0.0765 0.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
KRW/GBP 0.0007 0.0674 0.0677 0.0674 0.0679 0.00 0.89% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
KRW/HKD 0.7017 0.6586 0.657 0.657 0.6593 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
KRW/IDR 12.795 11.6786 11.6502 11.6502 11.827 0.12 1.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
KRW/INR 6.2426 6.0192 6.0361 6.0192 6.0592 0.02 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
KRW/JPY 9.8471 9.106 9.084 9.084 9.113 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
KRW/MYR 0.3662 0.3524 0.351 0.351 0.3524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
KRW/NZD - 0.1327 - 0.1327 0.1327 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۰:۳۶
KRW/RUB - 0.0542 0.0539 0.0537 0.0542 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
KRW/SEK - 0.0081 0.0082 0.0081 0.0082 0.00 1.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
KRW/SGD 0.0012 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۲۰:۱۲
KRW/THB 2.9166 2.5678 2.5646 2.5646 2.5728 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
KRW/TWD 2.6542 2.5297 2.5255 2.5255 2.5394 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
KRW/ZAR 1.2869 1.2412 1.2409 1.2349 1.2412 0.01 0.58% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
MXN/KRW 59.03 59.14 - 58.94 59.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MYR/KRW 273.98 283.41 284.47 283.41 284.47 0.11 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
NOK/KRW 133.02 133.26 - 132.94 133.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/KRW 748.8 752.97 752.63 751.77 752.97 1.04 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
PHP/KRW 20.94 20.98 - 20.92 20.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/KRW 9.17 9.18 - 9.12 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/KRW 301.28 301.82 - 301.2 301.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/KRW 16.61 18.446 18.55 18.446 18.586 0.06 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
SAR/KRW 297.87 298.41 - 297.76 298.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/KRW 122.88 123.1 - 122.79 123.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/KRW 818.21 863.06 863.9 861.23 863.9 2.85 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
THB/KRW 34.215 38.878 38.919 38.81 38.919 0.11 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
TRY/KRW 183.81 184.14 - 183.79 184.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/KRW 36.568 38.329 38.37 38.324 38.39 0.06 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
VEF/KRW 0.45 0.46 - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۲۰
XAG/KRW - 213.63 212.31 211.45 213.63 1.18 0.56% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
XAU/KRW - 17864.34 17830.71 17775.27 17864.34 57.99 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
ZAR/KRW 77.585 80.4836 80.4749 80.4749 80.8643 0.39 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
دلار / ون کره جنوبی 1186.41 1188.41 1187.58 1184.4 1192.3 2.73 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۳۳
وون کره جنوبی / دلار 0.0008 0.0841 - 0.0841 0.0841 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۳۰