کالایاب
شاخص یاب
کنیا کنیا
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0095
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:35:20
0 (2.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.06%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,431
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 22:33:07
239 (8.94%)
تغییر ۳ ماهه
465 (16.05%)
تغییر ۶ ماهه
531 (17.92%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کنیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/KES 27.21 27.76 - 27.75 27.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/KES 3.33 3.4 - 3.4 3.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/KES 73.57 75.05 - 74.99 75.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/KES 24.68 25.17 - 25.16 25.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CAD/KES 76.65 79.416 - 79.416 79.416 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۰
CHF/KES 101.55 103.59 - 103.42 104.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/KES 14.6 14.89 - 14.89 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/KES 15.52 15.83 - 15.81 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
EUR/KES 114.89 113.21 112.85 112.84 113.21 0.75 0.66% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
GBP/KES 128.1 128 - 127.3 128 0.10 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
HKD/KES 12.733 12.9878 - 12.9857 13.0813 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/KES 0.3576 0.3647 - 0.3646 0.3676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/KES 1.4316 1.4603 - 1.4599 1.4713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/KES 0.9318 0.9505 - 0.9498 0.9568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/KES 0.9074 0.9256 - 0.9228 0.9329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
KES/EUR - 0.0086 - 0.0085 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۴۵
KES/USD - 0.0095 0.0096 0.0095 0.0096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
KES/ZAR - 0.1389 0.1388 0.1388 0.1397 0.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
MXN/KES 5.281 5.3867 - 5.3768 5.4396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/KES 11.9 12.14 - 12.13 12.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NZD/KES 67.03 68.37 - 68.22 68.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/KES 1.8731 1.9106 - 1.9087 1.9235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/KES 0.8199 0.8363 - 0.8324 0.8422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/KES 26.95 27.49 - 27.47 27.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/KES 1.4858 1.5155 - 1.5152 1.5265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/KES 26.65 27.18 - 27.18 27.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/KES 10.99 11.21 - 11.21 11.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/KES 73.2 74.67 - 74.62 75.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/KES 3.0608 3.122 - 3.1212 3.1449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/KES 16.44 16.77 - 16.76 16.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/KES 3.2615 3.3268 - 3.3254 3.3506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
VEF/KES 0.87 0.89 - 0.89 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/KES 6.94 7.001 6.963 6.928 7.001 0.08 1.13% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
دلار / شیلینگ کنیا 103.95 104.05 - 103.9 104.1 0.25 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۵۵