شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اردن اردن
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.4124
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۸
ساعت 16:36:21
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.20%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

25
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۸
ساعت 10:01:11
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (13.64%)
تغییر ۶ ماهه
5 (25.00%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,806
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۸
ساعت 14:32:36
13 (0.70%)
تغییر ۳ ماهه
6 (0.33%)
تغییر ۶ ماهه
5 (0.29%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اردن

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/JOD 0.1928 0.1933 - 0.1933 0.1935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۲۱
ARS/JOD 0.0119 0.0119 - 0.0118 0.0119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۴۲
AUD/JOD 0.4869 0.4883 0.4884 0.4877 0.4887 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۲۱
BRL/JOD 0.1717 0.1722 0.1724 0.1722 0.1724 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۵۶
CAD/JOD 0.5377 0.5392 0.5394 0.5388 0.5394 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۲۱
CHF/JOD 0.721 0.7231 0.7229 0.7223 0.7231 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۲۱
CNY/JOD 0.1006 0.1009 - 0.1009 0.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۵:۲۱
DKK/JOD 0.1055 0.1058 0.1057 0.1057 0.1058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۲۱
EUR/JOD 0.7884 0.7907 0.7906 0.7904 0.7908 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۲۱
GBP/JOD 0.9351 0.9378 0.938 0.9369 0.938 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۲۱
HKD/JOD 0.0907 0.0909 - 0.0908 0.091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۲۱
JOD/AED 5.18 5.1815 5.1819 5.1807 5.1819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۵۶
JOD/EUR 1.2642 1.2688 1.269 1.2685 1.2695 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۲۱
JOD/GBP 1.0659 1.0699 1.0698 1.0698 1.0709 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۲۱
JOD/JPY 152.98 153.02 153.05 153.02 153.13 0.07 0.05% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۲۱
JOD/KWD 0.4283 0.4285 0.4286 0.4285 0.4286 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۱
JOD/SAR 5.2887 5.2902 5.2897 5.2897 5.2902 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۲۱
JPY/JOD 0.0065 0.0066 - 0.0066 0.0066 0.00 1.54% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۲۱
KWD/JOD 2.3309 2.3374 2.3385 2.3374 2.3385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۲۱
NOK/JOD 0.0777 0.078 0.0779 0.0779 0.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۵۶
NZD/JOD 0.4666 0.4679 0.4678 0.4672 0.4679 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۲۱
PLN/JOD 0.1841 0.1846 0.1845 0.1845 0.1847 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۲۱
SAR/JOD 0.1888 0.1893 - 0.1893 0.1895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۴۲
SEK/JOD 0.0754 0.0757 0.0756 0.0756 0.0757 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۲۱
SGD/JOD 0.522 0.5234 0.5232 0.5231 0.5234 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۵۶
TRY/JOD 0.122 0.1224 0.1223 0.1223 0.1224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۵۶
TWD/JOD 0.0233 0.0234 0.0233 0.0233 0.0234 0.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۲۱
VEF/JOD 0.0062 0.0062 - 0.0062 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/JOD 0.0482 0.0484 - 0.0479 0.0484 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۵۶
دلار / دینار اردن 0.708 0.71 - 0.7099 0.7107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۶
دینار اردن / دلار 1.4085 1.4124 - 1.4102 1.4124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۶