شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هند هند
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 08:07:07
0 (3.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.78%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.94%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

16
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:03:31
5 (38.64%)
تغییر ۳ ماهه
5 (24.58%)
تغییر ۶ ماهه
2 (9.01%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی هند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/INR 19 19.317 - 19.317 19.317 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
ARS/INR 2.33 2.33 - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹
AUD/INR 51.372 48.213 - 48.213 48.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۳:۰۶
BHD/INR 185.1199 185.1729 - 184.9844 185.1759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/INR 17.24 17.24 - 17.23 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
CAD/INR 53.524 54.076 - 54.076 54.076 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۶
CHF/INR 70.909 71.399 - 71.399 71.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
CNH/INR - 10.099 - 10.099 10.099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
CNY/INR 10.1944 10.072 - 10.072 10.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۹:۰۶
DKK/INR 10.836 10.5685 - 10.5685 10.5685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
EUR/INR 80.807 78.1614 - 78.1614 78.1614 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۶
GBP/INR 90.094 91.2151 - 91.2151 91.2151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۶
HKD/INR 8.8893 9.0579 - 9.0579 9.0579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
HUF/INR 0.2497 0.2498 - 0.2497 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/INR 0.0048 0.005 - 0.005 0.0051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۰
INR/AUD - 0.0207 - 0.0207 0.0207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۳:۰۶
INR/BRL 0.058 0.0581 - 0.0578 0.0581 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/CAD - 0.0185 - 0.0185 0.0185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۶
INR/CHF - 0.014 - 0.0139 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۵:۳۰
INR/CLP 9.5 9.52 - 9.51 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/CNY 0.0979 0.099 - 0.099 0.099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
INR/CZK 0.3181 0.3187 - 0.3186 0.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/DKK 0.0922 0.0923 - 0.0923 0.0924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
INR/EGP 0.2555 0.2564 - 0.2563 0.2565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/EUR 0.0124 0.0127 - 0.0127 0.0127 0.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۵:۳۰
INR/GBP 0.0111 0.0112 - 0.0112 0.0112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
INR/HKD 0.1124 0.1102 - 0.1102 0.1102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
INR/HUF 4.0014 4.0057 - 4.0032 4.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/IDR 208.24 208.44 - 208.44 209.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/ISK 1.5323 1.5409 - 1.5405 1.5424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/JMD 1.9237 1.9682 - 1.9682 1.9788 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/JPY 1.5761 1.521 - 1.521 1.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
INR/KES 1.4316 1.4603 - 1.4599 1.4713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/KRW 15.991 16.66 - 16.66 16.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
INR/LBP 21.08 22.07 - 21.75 22.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/LKR 2.2465 2.3332 - 2.3016 2.3332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/MAD 0.1319 0.1393 - 0.1356 0.1394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/MXN 0.2711 0.2711 - 0.2704 0.2717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/MYR 0.0587 0.0589 - 0.0589 0.0589 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۵:۳۰
INR/NAD 0.2061 0.2083 - 0.2082 0.2084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۱۲
INR/NOK 0.1203 0.1203 - 0.1203 0.1205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/NPR 1.572 1.6141 - 1.6141 1.6224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/NZD - 0.0223 - 0.0223 0.0223 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
INR/PHP 0.7638 0.7649 - 0.7647 0.7666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/PKR 1.7533 2.204 - 2.204 2.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
INR/RUB 0.9635 0.9635 - 0.9634 0.9639 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
INR/SEK 0.1302 0.1382 - 0.1382 0.1382 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
INR/SGD - 0.0192 - 0.0192 0.0192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
INR/THB 0.4671 0.427 - 0.427 0.427 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
INR/TRY 0.0869 0.0872 - 0.0869 0.0875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/TWD 0.425 0.4305 - 0.4305 0.4305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
INR/XAF 8.117 8.117 - 8.117 8.161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/XOF 8.117 8.117 - 8.117 8.3417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/ZAR 0.2062 0.2083 - 0.2083 0.2083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
ISK/INR 0.6507 0.6509 - 0.6503 0.651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/INR 0.6337 0.6568 - 0.6568 0.6568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
KRW/INR 6.2426 6.0009 - 6.0009 6.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
MXN/INR 3.6883 3.6893 - 3.6823 3.7011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/INR 17.114 16.982 - 16.982 16.982 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
NOK/INR 8.3103 7.8069 - 7.8069 7.8069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
NZD/INR 46.801 44.763 - 44.763 44.763 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
PHP/INR 1.3082 1.3086 - 1.3071 1.3086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/INR 0.5726 0.5728 - 0.57 0.5728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/INR 18.83 18.83 - 18.82 18.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/INR 1.0377 1.038 - 1.0377 1.0381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/INR 18.61 18.62 - 18.61 18.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/INR 7.6786 7.2333 - 7.2333 7.2333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
SGD/INR 51.102 51.867 - 51.867 51.867 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
THB/INR 2.1375 2.342 - 2.342 2.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
TRY/INR 11.48 11.49 - 11.48 11.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/INR 2.2779 2.3241 - 2.3241 2.3241 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
VEF/INR 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/INR - 1247.97 - 1247.97 1247.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
XAU/INR - 105605.9 - 105605.9 105605.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۶
ZAR/INR 4.8482 4.798 - 4.798 4.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
روپیه هند / دلار 0.014 0.014 - 0.0139 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۸:۰۷
دلار / روپیه هند 71.351 71.376 71.372 71.36 71.376 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۰:۳۱