شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هند هند
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0141
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ آذر ۱۳۹۸
ساعت 20:50:27
0 (0.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.17%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

14
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۸
ساعت 15:02:47
1 (7.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.38%)
تغییر ۶ ماهه
4 (20.37%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی هند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/INR 1.19 1.19 - 1.18 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۵۶
AUD/INR 48.255 48.282 - 48.282 48.282 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
BHD/INR 187.8561 187.9091 - 187.7966 188.4275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۴۲
BRL/INR 17.08 17.09 - 17.09 17.09 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
CAD/INR 53.531 53.55 - 53.55 53.55 0.02 0.03% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
CHF/INR 71.968 71.995 - 71.995 71.995 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
CNH/INR - 10.115 - 10.115 10.115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۹:۰۷
CNY/INR 10.0705 10.0733 - 10.0653 10.0931 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۴۲
DKK/INR 10.5132 10.5177 - 10.5177 10.5177 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
EUR/INR 78.559 78.61 - 78.61 78.61 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
GBP/INR 93.343 93.405 - 93.405 93.405 0.08 0.08% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
HKD/INR 9.0501 9.0536 - 9.0536 9.0536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
HUF/INR 0.2375 0.2375 - 0.2375 0.2375 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
IDR/INR 0.0051 0.0051 - 0.005 0.0051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ساعت ۳:۰۶
INR/AUD - 0.0207 - 0.0207 0.0207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۳:۰۷
INR/BRL 0.0585 0.0585 - 0.0585 0.0585 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
INR/CAD - 0.0186 - 0.0186 0.0186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۷
INR/CHF - 0.0139 - 0.0139 0.0139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۷
INR/CLP 11 11.02 - 10.91 11.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۵۶
INR/CNY 0.0992 0.0994 - 0.0992 0.0999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۵۶
INR/CZK 0.3248 0.3249 - 0.3249 0.3249 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
INR/DKK 0.0951 0.0951 - 0.0951 0.0953 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۵۶
INR/EGP 0.2278 0.2284 - 0.2276 0.2287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۴۲
INR/EUR 0.0127 0.0127 - 0.0127 0.0128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۲۱
INR/GBP 0.0107 0.0107 - 0.0106 0.0107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۱:۴۲
INR/HKD 0.1105 0.1105 - 0.1102 0.1105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۴۲
INR/HUF 4.2092 4.2116 - 4.2116 4.2116 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
INR/IDR 197.68 197.82 - 197.27 197.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۴۲
INR/ISK 1.7118 1.7164 - 1.7164 1.7164 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
INR/JMD 1.8612 1.8951 - 1.8899 1.9022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۵۶
INR/JPY 1.5348 1.5355 - 1.5296 1.5355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۵۶
INR/KES 1.4312 1.4341 - 1.4289 1.4419 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۴۲
INR/KRW 16.7976 16.8124 - 16.8124 16.8124 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
INR/LBP 21.25 21.43 - 21.38 21.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۵۶
INR/LKR 2.5555 2.5576 - 2.553 2.5593 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۴۲
INR/MAD 0.1359 0.1361 - 0.1361 0.1361 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
INR/MXN 0.2715 0.2717 - 0.2717 0.2717 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
INR/MYR 0.0588 0.0588 - 0.0586 0.0588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۵۶
INR/NAD 0.2087 0.2088 - 0.2088 0.2088 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
INR/NOK 0.1296 0.1296 - 0.1296 0.1296 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
INR/NPR 1.6016 1.6017 - 1.5996 1.6024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۴۲
INR/NZD - 0.0216 - 0.0216 0.0216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۷
INR/PHP 0.7159 0.7162 - 0.7146 0.7175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۴۲
INR/PKR 2.2013 2.2238 - 2.1796 2.2238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۵۶
INR/RUB 0.8964 0.8964 - 0.8964 0.8964 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
INR/SEK 0.134 0.134 - 0.134 0.134 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
INR/SGD - 0.0192 - 0.0192 0.0192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۷
INR/THB 0.4273 0.4277 - 0.427 0.428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۰
INR/TRY 0.0819 0.082 - 0.082 0.082 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
INR/TWD 0.4297 0.4301 - 0.4301 0.4301 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
INR/XAF 8.3553 8.3553 - 8.3443 8.3654 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۴۲
INR/XOF 8.3133 8.4121 - 8.2739 8.461 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۵۶
INR/ZAR 0.2086 0.2087 - 0.2064 0.2097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۲۱
ISK/INR 0.5833 0.5835 - 0.5835 0.5835 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
JPY/INR 0.6507 0.6521 - 0.6521 0.6521 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
KRW/INR 0.0595 0.0595 - 0.0594 0.0597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۵۶
MXN/INR 3.6814 3.6824 - 3.6824 3.6824 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
MYR/INR 17.004 17.021 - 17.012 17.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۴۲
NOK/INR 7.7171 7.7198 - 7.7198 7.7198 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
NZD/INR 46.349 46.398 - 46.398 46.398 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
PHP/INR 1.3964 1.3968 - 1.3952 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۴۲
PKR/INR 0.4519 0.452 - 0.452 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۵۶
PLN/INR 18.32 18.32 - 18.32 18.32 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
RUB/INR 1.1154 1.1157 - 1.1157 1.1157 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
SAR/INR 18.89 18.89 - 18.88 18.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۴۲
SEK/INR 7.4601 7.4646 - 7.4646 7.4646 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
SGD/INR 52.14 52.163 - 52.163 52.163 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
THB/INR 2.3379 2.3401 - 2.3374 2.3432 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۴۲
TRY/INR 12.2 12.21 - 12.19 12.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
TWD/INR 2.3248 2.3277 - 2.3277 2.3277 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
VEF/INR 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/INR - 1177.86 - 1177.86 1177.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۷
XAU/INR - 103648.9 - 103648.9 103648.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۰۷
ZAR/INR 4.7905 4.7949 - 4.7949 4.7949 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۲۱
روپیه هند / دلار 0.0141 0.0141 - 0.014 0.0141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۲۰:۵۰
دلار / روپیه هند 70.838 70.858 - 70.802 71.043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۶
درهم امارات - روپیه هند 19.29 19.29 - 19.28 19.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۴۲