کالایاب
شاخص یاب
هند هند
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:37:04
0 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.10%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

17
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:02:30
1 (5.34%)
تغییر ۳ ماهه
2 (12.28%)
تغییر ۶ ماهه
5 (39.81%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی هند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/INR 19 19.516 - 19.516 19.516 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
ARS/INR 2.33 2.33 - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹
AUD/INR 51.372 48.239 - 48.232 48.239 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
BHD/INR 185.1199 185.1729 - 184.9844 185.1759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/INR 17.24 17.24 - 17.23 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
CAD/INR 53.524 53.766 - 53.766 53.766 0.09 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CHF/INR 70.909 73.275 - 73.275 73.275 0.43 0.59% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
CNH/INR - 10.054 - 10.054 10.054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۳۶
CNY/INR 10.1944 10.064 - 10.064 10.064 0.05 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/INR 10.836 10.7216 - 10.7216 10.7216 0.07 0.70% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
EUR/INR 80.807 79.6053 79.5805 79.5805 79.6053 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۵۴
GBP/INR 90.094 88.1585 - 88.1585 88.1585 0.27 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
HKD/INR 8.8893 9.1089 - 9.1089 9.1089 0.03 0.34% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
HUF/INR 0.2497 0.2498 - 0.2497 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/INR 0.0048 0.005 - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۲۱:۳۶
INR/AUD - 0.0207 - 0.0207 0.0207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۸
INR/BRL 0.058 0.0581 - 0.0578 0.0581 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/CAD - 0.0186 - 0.0186 0.0186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
INR/CHF - 0.0136 - 0.0136 0.0136 0.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
INR/CLP 9.5 9.52 - 9.51 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/CNY 0.0979 0.0991 - 0.0991 0.0991 0.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۶
INR/CZK 0.3181 0.3187 - 0.3186 0.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/DKK 0.0922 0.0923 - 0.0923 0.0924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
INR/EGP 0.2555 0.2564 - 0.2563 0.2565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/EUR 0.0124 0.0125 - 0.0125 0.0125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۵۴
INR/GBP 0.0111 0.0114 - 0.0114 0.0114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۳۰
INR/HKD 0.1124 0.1096 - 0.1096 0.1096 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
INR/HUF 4.0014 4.0057 - 4.0032 4.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/IDR 208.24 208.44 - 208.44 209.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/ISK 1.5323 1.5409 - 1.5405 1.5424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/JMD 1.9237 1.9682 - 1.9682 1.9788 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/JPY 1.5761 1.473 - 1.473 1.473 0.01 0.75% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
INR/KES 1.4316 1.4603 - 1.4599 1.4713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/KRW 15.991 16.883 - 16.883 16.883 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
INR/LBP 21.08 22.07 - 21.75 22.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/LKR 2.2465 2.3332 - 2.3016 2.3332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/MAD 0.1319 0.1393 - 0.1356 0.1394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/MXN 0.2711 0.2711 - 0.2704 0.2717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/MYR 0.0587 0.0583 - 0.0583 0.0583 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
INR/NAD 0.2061 0.2083 - 0.2082 0.2084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۱۲
INR/NOK 0.1203 0.1203 - 0.1203 0.1205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/NPR 1.572 1.6141 - 1.6141 1.6224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/NZD - 0.0218 - 0.0218 0.0218 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
INR/PHP 0.7638 0.7649 - 0.7647 0.7666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/PKR 1.7533 2.1923 - 2.1923 2.1923 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۳۰
INR/RUB 0.9635 0.9635 - 0.9634 0.9639 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
INR/SEK 0.1302 0.134 - 0.134 0.134 0.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
INR/SGD - 0.0194 - 0.0194 0.0194 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
INR/THB 0.4671 0.4278 - 0.4278 0.4278 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
INR/TRY 0.0869 0.0872 - 0.0869 0.0875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/TWD 0.425 0.4365 - 0.4365 0.4365 0.01 1.58% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۰
INR/XAF 8.117 8.117 - 8.117 8.161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/XOF 8.117 8.117 - 8.117 8.3417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/ZAR 0.2062 0.213 - 0.213 0.213 0.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
ISK/INR 0.6507 0.6509 - 0.6503 0.651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/INR 0.6337 0.6778 - 0.6778 0.6778 0.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
KRW/INR 6.2426 5.9103 - 5.9103 5.9103 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
MXN/INR 3.6883 3.6893 - 3.6823 3.7011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/INR 17.114 17.052 - 17.052 17.052 0.06 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
NOK/INR 8.3103 8.0097 - 8.0097 8.0097 0.03 0.41% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
NZD/INR 46.801 45.694 - 45.694 45.694 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
PHP/INR 1.3082 1.3086 - 1.3071 1.3086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/INR 0.5726 0.5728 - 0.57 0.5728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/INR 18.83 18.83 - 18.82 18.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/INR 1.0377 1.038 - 1.0377 1.0381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/INR 18.61 18.62 - 18.61 18.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/INR 7.6786 7.4649 - 7.4649 7.4649 0.06 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
SGD/INR 51.102 51.508 - 51.508 51.508 0.12 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
THB/INR 2.1375 2.3426 - 2.3426 2.3426 0.01 0.34% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
TRY/INR 11.48 11.49 - 11.48 11.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/INR 2.2779 2.2831 - 2.2831 2.2831 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
VEF/INR 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/INR - 1249.13 - 1249.13 1249.13 21.27 1.73% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
XAU/INR - 109547.7 109562.9 109547.7 109562.9 23.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۵۴
ZAR/INR 4.8482 4.7045 - 4.7045 4.7045 0.02 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
روپیه هند / دلار 0.014 0.014 - 0.0139 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۷
دلار / روپیه هند 71.492 71.533 - 71.533 71.812 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۷