کالایاب
شاخص یاب
اندونزی اندونزی
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0071
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 18:30:32
0 (1.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.97%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

501,460
قیمت روز
904 (0.18%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:03:37
65,335 (14.98%)
تغییر ۳ ماهه
60,839 (13.81%)
تغییر ۶ ماهه
95,733 (23.60%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,384
قیمت روز
8 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 03:32:36
28 (0.84%)
تغییر ۳ ماهه
50 (1.46%)
تغییر ۶ ماهه
310 (10.07%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اندونزی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/IDR 3957.86 3961.67 - 3961.67 3971.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/IDR 484.94 485.41 - 485.24 486.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/IDR 10533.9 9470.9 9476.8 9470.9 9577.3 22.10 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
BRL/IDR 3589.67 3593.13 - 3593.09 3624.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BTC/IDR - 113316960 - 113316960 114092256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱:۳۶
CAD/IDR 10975.3 10447.8 - 10437 10447.8 0.20 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
CHF/IDR 14539.9 14001.1 13916 13916 14050.4 63.10 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
CLP/IDR 21.89 21.92 - 21.87 21.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNH/IDR - 1991 - 1991 1991 6.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۵:۳۰
CNY/IDR 2123.14 2125.19 - 2125.19 2130.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/IDR 2256.75 2258.93 - 2258.38 2263.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/IDR 16569.4 15511.07 15507.51 15507.51 15511.07 11.70 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
GBP/IDR 18467.9 17528 - 17274 17573 62.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
HKD/IDR 1823.1 1796 - 1767.5 1796.7 3.90 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
HUF/IDR 52.01 52.06 - 52.05 52.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/AUD 0.0094 0.0104 - 0.0104 0.0105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۶:۳۹
IDR/CAD 0.8986 0.9429 - 0.9429 0.9438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
IDR/CHF 0.0068 0.0071 - 0.0071 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۱:۱۲
IDR/CNY 0.0471 0.0504 - 0.0504 0.0506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
IDR/EUR 0.0059 0.0064 - 0.0064 0.0064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۰
IDR/GBP 0.0053 0.0057 - 0.0057 0.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۰
IDR/HKD - 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۶:۲۴
IDR/INR 0.0048 0.0051 - 0.0051 0.0051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۶:۳۰
IDR/JPY 0.7589 0.7671 0.7691 0.7671 0.7706 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
IDR/KRW 7.6997 8.461 - 8.413 8.464 0.03 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
IDR/MYR - 0.0297 - 0.0295 0.0297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۰:۳۰
IDR/NZD - 0.0112 - 0.0112 0.0112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۵:۳۰
IDR/SGD - 0.0098 - 0.0098 0.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۴۵
IDR/THB 0.2248 0.217 - 0.217 0.2178 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
IDR/TWD 0.2046 0.2195 - 0.2195 0.2197 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۵:۳۰
IDR/ZAR - 0.104 - 0.104 0.1054 0.00 1.06% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
INR/IDR 208.24 208.44 - 208.44 209.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ISK/IDR 135.51 135.65 - 135.62 135.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/IDR 129.93 130.32 128.11 127.85 130.32 2.36 1.84% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
KRW/IDR 12.795 11.6261 - 11.6167 11.6785 0.05 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
MXN/IDR 770.33 770.45 - 769.2 773.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/IDR 3509.6 3370.9 3312.7 3303.6 3370.9 64.40 1.95% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
NOK/IDR 1735.76 1736.01 - 1732.65 1737.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/IDR 9597.1 8767.2 8778.1 8767.2 8791.6 19.80 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
PHP/IDR 273.23 273.27 - 272.55 273.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/IDR 119.6 119.62 - 119.07 119.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/IDR 3931.77 3932.34 - 3924.81 3935.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/IDR 216.73 216.76 - 216.32 216.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/IDR 3876.18 3879.91 - 3879.91 3890.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/IDR 1599.08 1600.62 - 1600.62 1605.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/IDR 10480.3 10123.3 10084 10058.6 10153.8 58.10 0.58% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
THB/IDR 438.29 453.818 453.763 453.367 453.856 0.30 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
TRY/IDR 2391.91 2394.21 - 2393.9 2410.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/IDR 468.43 453.66 - 453.66 454.11 0.34 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۵:۳۰
VEF/IDR 0.59 0.59 - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/IDR - 2518.69 2510.34 2510.34 2540.75 19.10 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
XAU/IDR - 211157 210997.8 210971.5 211157 223.60 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
ZAR/IDR 993.84 950.9 946.6 940.5 950.9 13.60 1.45% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
دلار / روپیه اندونزی 14055 14065 14070 14065 14090 35.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
روپیه اندونزی / دلار 0.0071 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۳۰