کالایاب
شاخص یاب
گینه گینه
گینه
گینه

GNF/USD

0.00011
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی گینه

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/GNF 10331.9 10184.2 - 10184.2 10184.2 18.30 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
GNF/GBP - 8.0E-5 - 8.0E-5 8.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GNF/USD - 0.00011 - 0.00011 0.00011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GNT/USD - 0.0622 0.062 0.0599 0.0623 0.00 2.81% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۲۹
دلار / فرانک گینه 9205 9250 9300 9250 9350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۰