کالایاب
شاخص یاب
غنا غنا
غنا
غنا

سدی غنا / دلار

0.1841
قیمت روز
0 (0.49%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:31:05
0 (0.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.67%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی غنا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/GHS 5.4365 6.0557 - 6.0557 6.0557 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
GBP/GHS - 6.8329 - 6.8329 6.8329 0.02 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۱۵
GHS/EUR 0.1823 0.1652 - 0.1652 0.1652 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۲۷
GHS/GBP - 0.1468 - 0.1468 0.1468 0.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۲۷
GHS/ZAR - 2.6701 - 2.6701 2.6701 0.02 0.80% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
ZAR/GHS - 0.3743 - 0.3743 0.3743 0.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
دلار / سدی غنا 5.4309 5.5421 5.541 5.5399 5.5421 0.02 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۳۱
سدی غنا / دلار 0.1804 0.1841 0.1836 0.1825 0.1841 0.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۳۱