کالایاب
شاخص یاب
فیجی فیجی
فیجی
فیجی

دلار فیجی / دلار

0.4658
قیمت روز
0 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 02:51:07
0 (0.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.90%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی فیجی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/FJD 1.5365 1.4824 1.4921 1.4824 1.4921 0.01 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۶
EUR/FJD 2.4176 2.3964 2.3854 2.3835 2.3964 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۶:۱۸
FJD/GBP - 1.6604 - 1.6604 1.6604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۲۴
GBP/FJD 2.6935 2.7082 - 2.6922 2.7128 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۱۵
دلار / دلار فیجی 2.1468 2.2036 2.2282 2.2036 2.2406 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۵۷
دلار فیجی / دلار 0.4538 0.4658 0.4603 0.4603 0.4658 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۵۱