کالایاب
شاخص یاب
اتیوپی اتیوپی
اتیوپی
اتیوپی

اتریوم / دلار آمریکا

212.3908
قیمت روز
1 (0.34%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 02:49:04
55 (20.42%)
تغییر ۳ ماهه
74 (53.42%)
تغییر ۶ ماهه
5 (2.18%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اتیوپی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETB/GBP - 0.0273 - 0.0273 0.0273 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۱۵
ETB/USD - 0.034 0.0341 0.034 0.0341 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۴۷
ETC/EUR - 5.972 - 5.972 5.972 0.02 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۲۷
ETC/USD - 6.4082 6.4178 6.3871 6.4257 0.02 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲:۴۹
ETH/CAD - 282.95 - 280.7 287.37 7.95 2.89% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۱۵
ETH/EUR - 191.9614 - 191.9614 191.9614 0.95 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۲۷
ETH/GBP - 170.3036 - 170.3036 170.3036 1.71 1.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۵۷
ETH/MXN - 3910.0098 - 3910.0098 3910.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۴:۴۵
ETH/PLN - 1596.3492 - 1585.4889 1744.4267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۵۷
EUR/ETB 31.541 32.4131 - 32.4131 32.4131 0.06 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
GBP/ETB 35.165 36.574 - 36.574 36.574 0.16 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۱۵
دلار / بیر اتیوپی 29.2198 29.512 - 29.512 29.512 0.34 1.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲:۴۳
اتریوم / دلار آمریکا 690.53 212.3908 212.4009 210.5965 212.9302 0.72 0.34% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲:۴۹