کالایاب
شاخص یاب
کیپ ورد کیپ ورد
کیپ ورد
کیپ ورد

CVE/USD

0.01
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:51:18
0 (1.96%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.91%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.66%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کیپ ورد

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CVE/GBP - 0.0081 - 0.0081 0.0081 0.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۱۵
CVE/USD - 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۵۱
EUR/CVE 110.27 110.27 - 110.27 110.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱:۵۰
GBP/CVE - 124.11 - 124.11 124.11 0.15 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۱۵
USD/CVE - 99.584 - 99.482 99.698 0.12 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۱۵