شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئیس سوئیس
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0039
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:15:22
0 (0.81%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.60%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:01:45
2 (6.06%)
تغییر ۳ ماهه
4 (12.90%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

548
قیمت روز
4 (0.7%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 02:32:49
15 (2.75%)
تغییر ۳ ماهه
32 (6.26%)
تغییر ۶ ماهه
81 (17.27%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوئیس

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CHF 0.2679 0.2716 - 0.2716 0.2716 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
ARS/CHF 0.0328 0.0171 - 0.0171 0.0171 0.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۳:۰۶
BRL/CHF 0.2428 0.2385 - 0.2385 0.2385 0.00 1.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۶
BWP/CHF - 0.0912 - 0.0912 0.0912 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۷:۰۶
CHF/AED 3.7302 3.6815 - 3.6815 3.6815 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
CHF/ARS 30.464 58.3399 - 58.3399 58.3399 0.16 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۳:۰۶
CHF/AUD 1.3802 1.4832 - 1.4832 1.4832 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۳:۰۶
CHF/BBD 1.9805 2.0683 - 2.0683 2.0777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/BGN 1.7061 1.7914 - 1.7914 1.7914 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۰
CHF/BHD 0.3805 0.3858 - 0.3853 0.3859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/BRL 4.1118 4.1814 - 4.1814 4.1814 0.05 1.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۶
CHF/BWP - 10.95 - 10.95 10.95 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۶
CHF/BYN 2.0621 2.071 - 2.0706 2.0802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/CAD 1.3247 1.3239 - 1.3239 1.3239 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۶
CHF/CLP 674.15 720.2709 - 720.2709 720.2709 1.49 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
CHF/CNH - 7.093 - 7.093 7.093 0.02 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
CHF/CNY 6.9475 7.1042 - 7.1042 7.1042 0.02 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
CHF/CZK 22.5628 23.415 - 23.415 23.415 0.07 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
CHF/DKK 6.5453 6.7863 - 6.7863 6.7863 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
CHF/EGP 18.1279 18.1889 - 18.1563 18.1949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/EUR 0.8774 0.9112 - 0.9112 0.9112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۶
CHF/GBP 0.7872 0.786 - 0.786 0.786 0.01 1.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۶
CHF/HKD 7.9748 7.8601 - 7.8601 7.8601 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
CHF/HUF 283.66 301.981 - 301.981 301.981 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
CHF/IDR 14539.9 13979.2 - 13979.2 13979.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
CHF/INR 70.909 71.399 - 71.399 71.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
CHF/ISK 108.68 125.07 - 125.07 125.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
CHF/JMD 136.46 139.62 - 139.59 140.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/JOD 0.7183 0.7234 - 0.7223 0.7237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/KES 101.55 103.59 - 103.42 104.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/KRW 1134.9 1190.63 - 1190.63 1190.63 1.59 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
CHF/LBP 1495.12 1565.33 - 1540.43 1565.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/LFX - 2.0581 - 2.0581 2.0581 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
CHF/LKR 159.36 165.5 - 163.03 165.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/LTL 2.9195 2.9195 - 2.9192 2.9376 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CHF/LVL - 0.5671 - 0.5671 0.5671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
CHF/MAD 9.3584 9.8849 - 9.6101 9.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/MXN 19.2228 19.293 - 19.293 19.293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
CHF/MYR 4.1607 4.2009 - 4.2009 4.2009 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
CHF/NAD 14.621 14.7734 - 14.7509 14.7779 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/NOK 8.531 9.1496 - 9.1496 9.1496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
CHF/NPR 111.51 114.5 - 114.48 115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/NZD 1.5148 1.5934 - 1.5934 1.5934 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
CHF/OMR 0.3899 0.3926 - 0.3919 0.3926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CHF/PAB 0.9895 1.0334 - 1.0332 1.0381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/PHP 54.18 54.26 - 54.18 54.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/PKR 122.45 157.059 - 157.059 157.059 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
CHF/PLN 3.766 3.9026 - 3.9026 3.9026 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۶
CHF/QAR 3.6985 3.7006 - 3.6949 3.7017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/RON 4.0703 4.3129 - 4.3129 4.3129 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۶
CHF/RSD - 106.6 - 106.6 106.6 0.07 0.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۶
CHF/RUB 68.35 64.525 - 64.525 64.525 0.16 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۶
CHF/SAR 3.8064 3.8152 - 3.8057 3.816 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/SEK 9.2332 9.8303 - 9.8303 9.8303 0.02 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
CHF/SGD 1.3871 1.3753 - 1.3753 1.3753 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
CHF/SZL - 14.9848 - 14.9848 14.9848 0.11 0.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
CHF/THB 33.145 30.443 - 30.443 30.443 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
CHF/TRY 6.1626 5.9097 - 5.9097 5.9097 0.02 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
CHF/TWD 30.163 30.678 - 30.678 30.714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۶
CHF/UAH 27.7423 28.2686 - 28.2658 28.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/UZS - 7901.9 - 7901.9 7901.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
CHF/VEF 80818.3107 81020.8629 - 80906.1489 81053.6981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
CHF/XAF 575.79 575.79 - 575.73 578.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/XCD 2.731 2.7603 - 2.7564 2.7615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/ZAR 14.6239 14.9911 - 14.9911 14.9911 0.12 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
CLP/CHF - 0.0014 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۲۲:۳۶
CNY/CHF 0.1437 0.1406 - 0.1406 0.1406 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
CYP/CHF - 0.0215 - 0.0215 0.0215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۳:۴۸
CZK/CHF - 0.0426 - 0.0426 0.0426 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
DKK/CHF 15.276 14.732 - 14.732 14.732 0.02 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۰۶
HKD/CHF 0.1254 0.1272 - 0.1272 0.1272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۶
HUF/CHF - 0.0033 - 0.0033 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۵:۳۰
IDR/CHF 0.0068 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
INR/CHF - 0.014 - 0.0139 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۵:۳۰
ISK/CHF 0.0092 0.008 - 0.008 0.008 0.00 1.27% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۳۰
JPY/CHF 0.8935 0.9199 - 0.9199 0.9199 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
KRW/CHF 0.0009 0.0839 - 0.0839 0.0839 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
MXN/CHF 0.052 0.0518 - 0.0518 0.0518 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
MYR/CHF - 0.238 - 0.238 0.238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۶
NOK/CHF 11.715 10.924 - 10.924 10.924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
PLN/CHF 0.2654 0.2561 - 0.2561 0.2561 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۶
RON/CHF - 0.2313 - 0.2313 0.2313 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۶
RUB/CHF 0.0146 0.0155 - 0.0155 0.0155 0.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۳:۰۹
SAR/CHF 0.2624 0.2624 - 0.2624 0.263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/CHF 10.823 10.15 - 10.15 10.15 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
SGD/CHF 0.7208 0.7269 - 0.7269 0.7269 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
SZL/CHF - 0.0666 - 0.0666 0.0666 0.00 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
THB/CHF - 0.0328 - 0.0328 0.0329 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۶
TRY/CHF 0.1616 0.1691 - 0.1691 0.1691 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
TWD/CHF 0.0321 0.0326 - 0.0326 0.0326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۵:۰۶
UZS/CHF - 0.00012 - 0.00012 0.00012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
VEF/CHF 0.0086 0.0086 - 0.0086 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/CHF - 552.1508 - 552.1508 552.1508 12.48 2.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
XAU/CHF - 47417.85 - 47417.85 47417.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۶
ZAR/CHF 0.0684 0.0667 - 0.0667 0.0667 0.00 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۶
CHF/RUB RTS 68.2984 68.2984 - 68.2357 68.2984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
دلار / فرانک سویس 0.9962 0.9962 0.9964 0.9962 0.999 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۱۷
پوند / فرانک سوییس 1.27 1.272 - 1.272 1.272 0.02 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۶
دلار / فرانک سوییس 0.9962 0.9965 - 0.9963 0.9993 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۱۵
فرانک سوییس / دلار 1.0035 1.0039 - 1.0011 1.0041 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۱۵
یورو / فرانک سوییس 1.1394 1.0973 - 1.0973 1.0973 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۶
فرانک سوییس / ین ژاپن 111.9 108.684 - 108.684 108.684 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
دلار کانادا / فرانک سوییس 0.7546 0.7551 - 0.7551 0.7551 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۶
دلار استرالیا / فرانک سوییس 0.7243 0.6741 - 0.6741 0.6741 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۳:۰۶
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6597 0.6273 - 0.6273 0.6273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳