کالایاب
شاخص یاب
سوئیس سوئیس
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0184
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:37:03
0 (2.93%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.12%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:01:53
4 (12.90%)
تغییر ۳ ماهه
4 (12.90%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

539
قیمت روز
5 (0.85%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:02:10
17 (3.24%)
تغییر ۳ ماهه
35 (6.92%)
تغییر ۶ ماهه
45 (9.02%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوئیس

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CHF 0.2679 0.2669 - 0.2662 0.2669 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۹
ARS/CHF 0.0328 0.0179 - 0.0179 0.0179 0.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۸
BRL/CHF 0.2428 0.2434 - 0.2416 0.2434 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
BWP/CHF - 0.0869 - 0.0869 0.0869 0.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۳۶
CHF/AED 3.7302 3.7452 - 3.7452 3.7547 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
CHF/ARS 30.464 55.9702 - 55.9702 55.9702 0.09 0.17% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۸
CHF/AUD 1.3802 1.5014 - 1.5014 1.5014 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۸
CHF/BBD 1.9805 2.0683 - 2.0683 2.0777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/BGN 1.7061 1.7914 - 1.7914 1.7914 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۰
CHF/BHD 0.3805 0.3858 - 0.3853 0.3859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/BRL 4.1118 4.1037 - 4.1037 4.1347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
CHF/BWP - 11.107 - 11.107 11.107 0.23 2.11% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۱۲
CHF/BYN 2.0621 2.071 - 2.0706 2.0802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/CAD 1.3247 1.3532 - 1.3532 1.3568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
CHF/CLP 674.15 724.1602 724.8718 724.1602 724.8718 1.33 0.18% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
CHF/CNH - 7.228 - 7.228 7.228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۳۶
CHF/CNY 6.9475 7.1774 - 7.1774 7.1774 0.02 0.30% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
CHF/CZK 22.5628 23.651 - 23.651 23.651 0.03 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
CHF/DKK 6.5453 6.8433 6.8443 6.8433 6.8443 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
CHF/EGP 18.1279 18.1889 - 18.1563 18.1949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/EUR 0.8774 0.9178 - 0.9178 0.9178 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۴
CHF/GBP 0.7872 0.8392 - 0.8392 0.8416 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
CHF/HKD 7.9748 7.9953 - 7.993 8.0183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
CHF/HUF 283.66 300.559 - 300.559 301.331 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
CHF/IDR 14539.9 14306 - 14306 14344.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
CHF/INR 70.909 72.799 - 72.799 73.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
CHF/ISK 108.68 126.68 - 126.63 126.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
CHF/JMD 136.46 139.62 - 139.59 140.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/JOD 0.7183 0.7234 - 0.7223 0.7237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/KES 101.55 103.59 - 103.42 104.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/KRW 1134.9 1222.72 1224.38 1222.72 1224.38 3.84 0.31% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
CHF/LBP 1495.12 1565.33 - 1540.43 1565.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/LFX - 2.0882 - 2.088 2.094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
CHF/LKR 159.36 165.5 - 163.03 165.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/LTL 2.9195 2.9195 - 2.9192 2.9376 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CHF/LVL - 0.5671 - 0.5671 0.5671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
CHF/MAD 9.3584 9.8849 - 9.6101 9.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/MXN 19.2228 20.052 - 20.052 20.052 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
CHF/MYR 4.1607 4.2461 4.2542 4.2461 4.2542 0.02 0.37% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
CHF/NAD 14.621 14.7734 - 14.7509 14.7779 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/NOK 8.531 9.0999 9.1174 9.0999 9.1174 0.02 0.19% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
CHF/NPR 111.51 114.5 - 114.48 115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/NZD 1.5148 1.5896 - 1.5896 1.5896 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
CHF/OMR 0.3899 0.3926 - 0.3919 0.3926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CHF/PAB 0.9895 1.0334 - 1.0332 1.0381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/PHP 54.18 54.26 - 54.18 54.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/PKR 122.45 163.123 - 163.123 163.123 0.05 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
CHF/PLN 3.766 3.9926 - 3.9926 4.0135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
CHF/QAR 3.6985 3.7006 - 3.6949 3.7017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/RON 4.0703 4.3324 - 4.3324 4.3504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
CHF/RSD - 108.12 - 108.12 108.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
CHF/RUB 68.35 67.144 - 67.144 67.883 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
CHF/SAR 3.8064 3.8152 - 3.8057 3.816 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/SEK 9.2332 9.7913 - 9.7913 9.7913 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
CHF/SGD 1.3871 1.408 - 1.408 1.408 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
CHF/SZL - 15.143 14.748 14.748 15.143 0.43 2.92% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۳۳
CHF/THB 33.145 31.287 - 31.287 31.287 0.06 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
CHF/TRY 6.1626 5.816 - 5.816 5.816 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
CHF/TWD 30.163 31.022 - 31.022 31.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۶:۴۲
CHF/UAH 27.7423 28.2686 - 28.2658 28.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/UZS - 7901.9 - 7901.9 7901.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
CHF/VEF 80818.3107 81020.8629 - 80906.1489 81053.6981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
CHF/XAF 575.79 575.79 - 575.73 578.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/XCD 2.731 2.7603 - 2.7564 2.7615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/ZAR 14.6239 15.4371 - 15.4371 15.4371 0.03 0.17% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
CLP/CHF - 0.0014 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۲۲:۳۶
CNY/CHF 0.1437 0.1392 - 0.1392 0.1392 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۸
CYP/CHF - 0.0215 - 0.0215 0.0215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۳:۴۸
CZK/CHF - 0.0422 - 0.0421 0.0422 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۶
DKK/CHF 15.276 14.61 14.581 14.581 14.61 0.03 0.23% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
HKD/CHF 0.1254 0.1251 - 0.1247 0.1251 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
HUF/CHF - 0.0033 - 0.0033 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۰
IDR/CHF 0.0068 0.0069 - 0.0069 0.0069 0.00 1.47% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۳۰
INR/CHF - 0.0137 - 0.0137 0.0138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
ISK/CHF 0.0092 0.0079 - 0.0079 0.0079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۳۰
JPY/CHF 0.8935 0.921 - 0.9196 0.9214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
KRW/CHF 0.0009 0.0817 0.0816 0.0816 0.0817 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
MXN/CHF 0.052 0.0498 - 0.0496 0.0498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۲۱
MYR/CHF - 0.235 0.2348 0.2348 0.235 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
NOK/CHF 11.715 10.982 10.963 10.963 10.982 0.03 0.23% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
PLN/CHF 0.2654 0.2503 - 0.2503 0.2503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
RON/CHF - 0.2302 - 0.2292 0.2302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
RUB/CHF 0.0146 0.0149 - 0.0149 0.0149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
SAR/CHF 0.2624 0.2624 - 0.2624 0.263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/CHF 10.823 10.2 - 10.2 10.2 0.05 0.49% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
SGD/CHF 0.7208 0.71 - 0.71 0.71 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
SZL/CHF - 0.063 - 0.063 0.063 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۸:۴۲
THB/CHF - 0.0319 - 0.0319 0.0319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۹
TRY/CHF 0.1616 0.1717 - 0.1717 0.1717 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
TWD/CHF 0.0321 0.0313 - 0.0312 0.0313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۹
UZS/CHF - 0.00012 - 0.00012 0.00012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
VEF/CHF 0.0086 0.0086 - 0.0086 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/CHF - 533.8576 - 533.8576 533.8576 0.19 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
XAU/CHF - 47216.84 - 47216.84 47216.84 12.42 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۴
ZAR/CHF 0.0684 0.0648 - 0.0648 0.0648 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
CHF/RUB RTS 68.2984 68.2984 - 68.2357 68.2984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
دلار / فرانک سویس 0.9828 0.9828 0.9827 0.9825 0.9831 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۲
پوند / فرانک سوییس 1.27 1.1914 - 1.188 1.1914 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
دلار / فرانک سوییس 0.9819 0.9827 0.9826 0.9825 0.9832 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۳
فرانک سوییس / دلار 1.0176 1.0184 1.0183 1.0172 1.0184 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۷
یورو / فرانک سوییس 1.1394 1.0893 - 1.0893 1.0893 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۴
فرانک سوییس / ین ژاپن 111.9 108.558 - 108.516 108.714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
دلار کانادا / فرانک سوییس 0.7546 0.7388 - 0.7368 0.7388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
دلار استرالیا / فرانک سوییس 0.7243 0.6659 - 0.6659 0.6659 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۸
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6597 0.6288 - 0.6288 0.6288 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷