کالایاب
شاخص یاب
بوتان بوتان
بوتان
بوتان

بیت کوین / دلار

10216
قیمت روز
11 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 02:44:49
1,068 (11.67%)
تغییر ۳ ماهه
6,116 (149.17%)
تغییر ۶ ماهه
3,748 (57.93%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,984
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بوتان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD - 14925.69 14934.6 14891.11 14938.24 36.88 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۱۲
BTC/BRL - 43315.61 - 43312.21 43315.61 3.27 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۱۵
BTC/CAD - 13486.22 - 13486.22 13496.49 13.41 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۱۵
BTC/CZK - 240473 - 240473 240473 216.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۰
BTC/GBP - 8163.01 - 8163.01 8163.01 18.31 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۵۷
BTC/IDR - 113316960 - 113316960 114092256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱:۳۶
BTC/JPY - 1105400 1103900 1103900 1109712.2 1400.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
BTC/MXN - 197700.3 198217.1 197700.3 199200 1099.70 0.56% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
BTC/MYR - 6720 - 6720 6720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۰:۴۲
BTC/NZD - 16066.38 16158.9 16066.38 16158.9 6.19 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۲
BTC/PLN - 40157.52 40289.6 40157.52 40289.6 9.91 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
BTC/RUB - 658614 - 658614 663626 1646.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
BTC/SEK - 42000 - 42000 42000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۴۵
BTC/SGD - 13695.53 - 13695.53 13695.53 350.28 2.62% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱:۲۱
BTC/TRY - 58074.36 58255.89 58074.36 58566.31 416.79 0.72% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۶
BTG/EUR - 9.8171 - 9.8171 9.8171 0.29 2.97% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۲۷
BTN/GBP - 0.0113 - 0.0113 0.0113 0.00 0.89% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۱۵
BTN/USD - 0.014 - 0.014 0.014 0.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۵۳
EUR/BTN - 78.5876 - 78.5876 78.5876 0.56 0.71% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
GBP/BTN - 88.6754 - 88.6754 89.0187 0.40 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۱۵
بیت کوین / دلار - 10216 10239 10177.1 10239 11.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲:۴۴
بیت کوین / یورو 6997.6 9242.77 - 9242.77 9242.77 37.13 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۲۷