کالایاب
شاخص یاب
بلغارستان بلغارستان
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5648
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 02:43:03
0 (1.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.45%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.33%)
نوسان سالیانه

BGBX40

579
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 03:02:50
1 (0.16%)
تغییر ۳ ماهه
7 (1.20%)
تغییر ۶ ماهه
49 (7.75%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بلغارستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/BGN - 1.2101 - 1.2099 1.2129 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۱۵
BGN/AUD - 0.8263 0.826 0.8243 0.8263 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
BGN/CAD - 0.7514 - 0.7491 0.7514 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۱۵
BGN/CNY - 4.0051 - 4.0034 4.0091 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۱۵
BGN/DKK - 3.8123 - 3.8123 3.8123 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۵۷
BGN/PLN - 2.1768 - 2.1752 2.1768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۴:۳۶
BGN/RUB 39.8476 39.8522 - 39.7802 39.8522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BGN/USD - 0.5648 0.565 0.5648 0.5653 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲:۴۳
CAD/BGN - 1.3307 - 1.3307 1.3347 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۱۵
CHF/BGN 1.7061 1.7914 - 1.7914 1.7914 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۰
CNY/BGN - 0.2496 - 0.2489 0.2497 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۱۵
DKK/BGN 0.2612 0.2614 - 0.2614 0.2614 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۵۷
EUR/BGN 1.9483 1.9534 - 1.9534 1.9534 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۵۷
GBP/BGN 2.1723 2.2045 - 2.2045 2.2045 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۵۷
RUB/BGN 0.025 0.0252 - 0.0252 0.0255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
دلار / لو بلغارستان 1.7728 1.7731 1.7728 1.7717 1.7749 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲:۴۷