کالایاب
شاخص یاب
بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.5644
قیمت روز
0 (0.18%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:53:17
0 (1.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.10%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بوسنی و هرزگوین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BAM/GBP - 0.453 - 0.453 0.4539 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۱۵
BAM/USD - 0.5644 - 0.5644 0.5644 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۵۳
BAT/USD - 0.196 0.1955 0.194 0.196 0.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲:۵۹
EUR/BAM 1.9458 1.9458 - 1.9458 1.9458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۵۱
GBP/BAM - 2.206 - 2.206 2.206 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۱۵
USD/BAM - 1.7706 - 1.7706 1.7706 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۱۵