کالایاب
شاخص یاب
آلبانی آلبانی
آلبانی
آلبانی

ALL/USD

0.0091
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:53:17
0 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی آلبانی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALL/EUR - 0.0083 - 0.0083 0.0083 0.00 1.22% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
ALL/GBP - 0.0073 - 0.0073 0.0073 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۱۸:۱۸
ALL/USD - 0.0091 - 0.0091 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۵:۵۳
EUR/ALL 123.05 121.04 - 121.04 121.04 0.20 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
GBP/ALL 137.19 136.58 - 136.58 136.58 0.11 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۱۵
دلار / لک آلبانی 109.58 110.1 110.12 110 110.17 0.11 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۳