کالایاب
شاخص یاب
افغانستان افغانستان
افغانستان
افغانستان

USD/AFN

78.51
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 18:15:07
2 (2.41%)
تغییر ۳ ماهه
4 (5.37%)
تغییر ۶ ماهه
6 (8.73%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افغانستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AFN/GBP - 0.0104 - 0.0104 0.0105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۱۵
EUR/AFN 83.29 86.79 - 86.79 86.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۱۵
GBP/AFN - 95.8941 - 95.8941 95.8941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
USD/AFN - 78.51 - 78.51 78.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۱۵