کالایاب
شاخص یاب
امارات متحده عربی امارات متحده عربی
امارات متحده عربی
امارات متحده عربی

درهم امارات / دلار

0.2723
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 08:45:09
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار امارات متحدهٔ عربی

134
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:02:04
20 (17.54%)
تغییر ۳ ماهه
16 (13.56%)
تغییر ۶ ماهه
27 (25.23%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی امارات متحده عربی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ARS 8.1629 8.1656 - 8.1635 8.1691 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/AUD 0.3698 0.4006 - 0.4005 0.4018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۱۵
AED/BBD 0.5307 0.5542 - 0.5542 0.5542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
AED/BHD 0.102 0.1026 - 0.1026 0.1026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۵
AED/BRL 1.1016 1.1035 - 1.0959 1.1035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/CAD 0.3549 0.3615 - 0.3615 0.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
AED/CHF 0.2679 0.2669 - 0.2662 0.2669 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۹
AED/CLP 180.63 180.9 - 180.9 184.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/CNY 1.8639 1.8644 - 1.8641 1.8647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/CZK 6.0455 6.0567 - 6.0556 6.0635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/DKK 1.7531 1.8277 - 1.8277 1.8288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۶
AED/EGP 4.8563 4.8726 - 4.8693 4.8742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/EUR 0.2351 0.2452 - 0.2451 0.2453 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۵۴
AED/GBP 0.2109 0.2243 - 0.2243 0.2245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
AED/HKD 2.1367 2.1374 - 2.1373 2.1374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/HUF 76.05 76.14 - 76.08 76.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/IDR 3957.86 3961.67 - 3961.67 3971.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/INR 19 19.45 - 19.45 19.456 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
AED/ISK 29.12 29.28 - 29.28 29.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/JMD 36.56 37.41 - 37.41 37.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/JOD 0.1925 0.1938 - 0.1938 0.1939 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
AED/JPY 29.974 28.978 - 28.919 28.978 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
AED/KES 27.21 27.76 - 27.75 27.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/KRW 304.15 304.69 - 304.21 304.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/KWD 0.0824 0.0827 - 0.0826 0.0827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
AED/LBP 400.6 419.42 - 413.37 419.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/LKR 42.7 44.35 - 44.35 44.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/LTL 0.7986 0.7986 - 0.7986 0.7987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
AED/MAD 2.5075 2.6486 - 2.5768 2.6489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/MXN 5.1519 5.1531 - 5.1403 5.1645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/MYR 1.1148 1.1162 - 1.1162 1.1163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
AED/NAD 3.9176 3.9584 - 3.9584 3.9586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
AED/NOK 2.2861 2.438 - 2.438 2.4471 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۲۱
AED/NPR 29.88 30.68 - 30.68 30.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/NZD 0.4059 0.4244 - 0.4244 0.4246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۲۱
AED/OMR 0.1045 0.1052 - 0.1051 0.1052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
AED/PAB 0.2651 0.2769 - 0.2769 0.2769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/PHP 14.52 14.54 - 14.54 14.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/PKR 33.326 43.588 - 43.588 43.588 0.11 0.25% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
AED/PLN 1.0087 1.0103 - 1.0101 1.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/QAR 0.991 0.9915 - 0.9915 0.9916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
AED/RON 1.0906 1.0933 - 1.0927 1.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/RUB 18.3137 18.3137 - 18.3109 18.3198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
AED/SAR 1.0199 1.0204 - 1.0204 1.0204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۶:۳۰
AED/SEK 2.4746 2.6216 - 2.6216 2.6216 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۱
AED/SGD 0.3714 0.372 - 0.372 0.3722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/THB 8.8857 8.8917 - 8.8909 8.9145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/TRY 1.6518 1.6575 - 1.6544 1.6637 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/TWD 8.3391 8.3472 - 8.3447 8.3488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/VEF 21725.8137 21780.2644 - 21779.0785 21780.6794 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
AED/XAF 154.28 154.28 - 154.28 155.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/XCD 0.7318 0.7397 - 0.7396 0.7397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
AED/XOF 154.28 154.28 - 154.28 158.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/ZAR 3.9179 4.129 - 4.129 4.1797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
ARS/AED 0.1225 0.1225 - 0.1224 0.1226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/AED 2.7031 2.49 - 2.48 2.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۹:۱۵
BRL/AED 0.9067 0.9072 - 0.9069 0.9128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CAD/AED 2.8168 2.7658 - 2.7619 2.7658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
CHF/AED 3.7302 3.7452 - 3.7452 3.7547 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
CNY/AED 0.5363 0.5366 - 0.5364 0.5367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/AED 0.5699 0.5464 - 0.546 0.5464 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
EGP/AED 0.2055 0.2056 - 0.2055 0.2057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
EUR/AED 4.2506 4.071 - 4.071 4.071 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۴
GBP/AED 4.739 4.4564 - 4.4538 4.4564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
HKD/AED 0.4678 0.4681 - 0.4679 0.4681 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
JOD/AED 5.1776 5.1777 - 5.1776 5.1777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۳۰
JPY/AED 0.0333 0.24 - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۰:۲۴
KWD/AED 12.11 12.069 - 12.069 12.069 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۱۵
MXN/AED 0.194 0.1941 - 0.1937 0.1946 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/AED 0.4372 0.4096 - 0.4082 0.4096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۲۱
NZD/AED 2.4626 2.3525 - 2.3525 2.3525 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
OMR/AED - 9.5345 - 9.5345 9.5349 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۲۱
PLN/AED 0.9903 0.9909 - 0.9902 0.9911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
QAR/AED - 1.0087 - 1.0087 1.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
RUB/AED 0.0546 0.0546 - 0.0546 0.0549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
SAR/AED 0.9791 0.9796 - 0.9793 0.9798 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/AED 0.4039 0.4041 - 0.4038 0.4042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/AED 2.6895 2.655 - 2.652 2.655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
THB/AED 0.1125 0.1125 - 0.1124 0.1125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
TRY/AED 0.6042 0.6045 - 0.6042 0.607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/AED 0.1198 0.1199 - 0.1198 0.1199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
VEF/AED 0.032 0.032 - 0.032 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/AED 0.255 0.2421 - 0.2389 0.2421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
درهم امارات / دلار 0.2722 0.2723 - 0.2723 0.2723 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۴۵
دلار / درهم امارات 3.6728 3.6735 - 3.6731 3.6735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳