شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کاردانو / Cardano

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADA/KRW upbit 99.9 - 100 99.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۴۱
ADA/USD upbit 0.198 - 0.1748 0.203 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ADA/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ساعت ۰:۰۰
ADA/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ساعت ۰:۰۰
ADA/BTC gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
ADA/ETH binance 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۴
ADA/ETH bittrex 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۴۰
ADA/USD bittrex 0.198 - 0.1748 0.203 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ADA/USD gate-io 0.208 - 0.1831 0.2108 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ADA/KRW coinnest 20 - 10 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۲
ADA/AUD synthetic 0.0608 0.0609 0.0608 0.0614 0.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
ADA/CAD synthetic 0.0545 0.0546 0.0545 0.0551 0.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
ADA/CNY synthetic 0.2911 0.2914 0.2911 0.2939 0.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
ADA/EUR synthetic 0.0332 - 0.0329 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۸
ADA/HKD synthetic 0.3232 0.3235 0.3232 0.3263 0.00 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
ADA/ILS synthetic 0.1446 0.1447 0.1446 0.146 0.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
ADA/INR synthetic 2.9344 2.9374 2.9344 2.9627 0.02 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
ADA/MXN synthetic 0.7938 0.7946 0.7938 0.8016 0.01 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
ADA/MYR synthetic 0.1725 0.1727 0.1725 0.1742 0.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
ADA/PLN synthetic 0.1605 0.1607 0.1605 0.1621 0.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
ADA/RUB synthetic 2.6484 2.6511 2.6484 2.6742 0.02 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
ADA/SAR synthetic 0.1545 0.1547 0.1545 0.156 0.00 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
ADA/SEK synthetic 0.4044 0.405 0.4044 0.4084 0.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
ADA/TRY synthetic 0.1624 - 0.1536 0.1624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۶:۰۰
ADA/USD synthetic 0.1993 - 0.1742 0.2021 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ADA/VND synthetic 956 956.9 956 965.2 7.30 0.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
ADA/ZAR synthetic 0.6108 0.6114 0.6108 0.6171 0.01 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
Cardano Index investing-com 0.0374 0.0376 0.0374 0.0376 0.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۴۴
Cardano Index investing-com 0.0411 0.0412 0.0411 0.0414 0.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
Cardano AUD Index investing-com 0.0608 0.0609 0.0608 0.0614 0.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
Cardano CAD Index investing-com 0.0545 0.0546 0.0545 0.0551 0.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
Cardano CNY Index investing-com 0.2911 0.2914 0.2911 0.2939 0.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
Cardano HKD Index investing-com 0.3232 0.3235 0.3232 0.3263 0.00 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
Cardano ILS Index investing-com 0.1446 0.1447 0.1446 0.146 0.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
Cardano INR Index investing-com 2.9344 2.9374 2.9344 2.9627 0.02 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
Cardano KRW Index investing-com 48.7 48.9 48.7 49 0.20 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۴۴
Cardano MXN Index investing-com 0.7938 0.7946 0.7938 0.8016 0.01 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
Cardano MYR Index investing-com 0.1725 0.1727 0.1725 0.1742 0.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
Cardano PLN Index investing-com 0.1605 0.1607 0.1605 0.1621 0.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
Cardano RUB Index investing-com 2.6484 2.6511 2.6484 2.6742 0.02 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
Cardano SAR Index investing-com 0.1545 0.1547 0.1545 0.156 0.00 0.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
Cardano SEK Index investing-com 0.4044 0.405 0.4044 0.4084 0.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
Cardano TRY Index investing-com 0.249 0.2451 0.2451 0.249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۲
Cardano VND Index investing-com 956 956.9 956 965.2 7.30 0.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
Cardano ZAR Index investing-com 0.6108 0.6114 0.6108 0.6171 0.01 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
کاردانو / Cardano 0.0391 - 0.0383 0.0419 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۲۵
ADA/ETH okex 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۲۸
ADA/ETH huobi 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۷
ADA/KRW upbit 48.7 48.9 48.7 49 0.20 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۴۴
ADA/USD upbit 0.0412 - 0.0412 0.0412 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۲
ADA/ETH hitbtc 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۷
ADA/ETH kraken 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۳۶
ADA/EUR kraken 0.0334 - 0.0334 0.0334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۵۳
ADA/EUR kraken 0.0374 0.0376 0.0374 0.0376 0.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۴۴
ADA/THB bitkub 1.23 - 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲:۳۶
ADA/THB bitkub 1.27 - 1.23 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۱:۲۸
ADA/TRY paribu 0.16 - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۴۰
ADA/TRY paribu 0.249 0.245 0.245 0.249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۲
ADA/BNB binance 0.0023 0.0022 0.0022 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۴۴
ADA/ETH binance 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۲
ADA/ETH bittrex 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۲
ADA/TRY koineks 0.2499 - 0.2401 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۲۱
ADA/USD binance 0.0386 - 0.0377 0.0414 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۱۶
ADA/USD binance 0.0411 0.0412 0.0411 0.0414 0.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
ADA/USD bittrex 0.0412 - 0.0412 0.0412 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۲
ADA/USD gate-io 0.0411 0.0413 0.0411 0.0413 0.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۴۴
ADA/KRW coinnest 20 - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۱۳
ADA/EUR synthetic 0.0373 0.0374 0.0373 0.0377 0.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
ADA/TRY synthetic 0.2435 0.2438 0.2435 0.2465 0.00 0.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۵۶
ADA/USD synthetic 0.0412 0.0413 0.0412 0.0416 0.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۴۸