شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23210
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:23:05
6 (0.03%)
تغییر ۳ ماهه
10 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
171 (0.73%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

51,782
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 21:02:55
31,481 (155.07%)
تغییر ۳ ماهه
41,463 (401.82%)
تغییر ۶ ماهه
315,268 (85.89%)
نوسان سالیانه

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 2.721 - 2.701 2.721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۸:۳۲
Vietnam 2Y 2.784 - 2.784 2.784 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۴:۰۲
Vietnam 3Y 2.805 - 2.805 2.805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Vietnam 5Y 2.94 - 2.94 2.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Vietnam 7Y 3.617 - 3.617 3.658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Vietnam 10Y 3.902 - 3.902 3.902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۸:۳۲