شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایلند
تایلند

THB/USD

0.033
قیمت روز
0 (0.3%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 05:23:12
0 (1.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.43%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,071
قیمت روز
1 (0.09%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:02:03
31 (2.98%)
تغییر ۳ ماهه
106 (10.98%)
تغییر ۶ ماهه
144 (15.53%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,847
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:34:32
138 (6.96%)
تغییر ۳ ماهه
96 (4.96%)
تغییر ۶ ماهه
84 (4.34%)
نوسان سالیانه

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.468 - 1.457 1.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Thailand 2Y 1.4 - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Thailand 3Y 1.476 - 1.476 1.486 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۳۲
Thailand 5Y 1.425 - 1.42 1.425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۰۴
Thailand 7Y 1.536 - 1.536 1.546 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
Thailand 10Y 1.561 - 1.556 1.576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۰۴
Thailand 12Y 1.561 - 1.561 1.581 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
Thailand 14Y 1.581 - 1.576 1.612 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۰۴
Thailand 15Y 1.622 - 1.616 1.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۰۴
Thailand 16Y 1.657 - 1.657 1.657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۵:۳۲
Thailand 20Y 1.667 - 1.657 1.667 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۰۴