شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0144
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:49:23
0 (0.42%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.01%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:01:45
2 (6.06%)
تغییر ۳ ماهه
4 (12.90%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

542
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۸
ساعت 02:32:37
2 (0.39%)
تغییر ۳ ماهه
23 (4.52%)
تغییر ۶ ماهه
63 (13.06%)
نوسان سالیانه

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -1 - -0.84 -1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Switzerland 1W -0.88 -0.94 -0.75 -1 0.04 -4.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Switzerland 1Y -0.75 -0.74 -0.69 -1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Switzerland 2M -0.83 -0.84 -0.83 -1 0.17 -17.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Switzerland 2Y -0.832 -0.829 -0.829 -0.861 0.01 -1.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Switzerland 3M -0.9 -0.92 -0.75 -1 0.10 -10.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Switzerland 3Y -0.82 -0.818 -0.818 -0.845 0.02 -2.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
Switzerland 4Y -0.802 -0.797 -0.795 -0.816 0.00 -0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Switzerland 5Y -0.762 -0.757 -0.753 -0.774 0.02 -3.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Switzerland 6M -0.82 -0.84 -0.81 -1.05 0.23 -21.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Switzerland 6Y -0.714 -0.708 -0.702 -0.734 0.00 -0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Switzerland 7Y -0.694 -0.691 -0.684 -0.718 0.01 -1.70% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Switzerland 8Y -0.648 -0.645 -0.638 -0.667 0.02 -2.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Switzerland 9Y -0.623 -0.62 -0.613 -0.653 0.03 -4.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Switzerland 10Y -0.588 -0.586 -0.578 -0.601 0.02 -3.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Switzerland 15Y -0.372 -0.362 -0.362 -0.395 0.02 -5.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
Switzerland 20Y -0.281 -0.28 -0.268 -0.307 0.00 -1.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Switzerland 30Y -0.158 -0.156 -0.15 -0.188 0.04 -21.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Switzerland 50Y -0.054 -0.047 -0.044 -0.072 0.04 -42.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
Switzerland Overnight -0.89 -0.8 -0.8 -0.94 0.09 -10.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳