شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1034
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 08:43:05
0 (2.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.18%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.68%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

341
قیمت روز
1 (0.29%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:03:41
23 (7.23%)
تغییر ۳ ماهه
59 (20.92%)
تغییر ۶ ماهه
84 (32.68%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,612
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:34:31
59 (3.83%)
تغییر ۳ ماهه
25 (1.59%)
تغییر ۶ ماهه
182 (12.76%)
نوسان سالیانه

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.505 - -0.505 -0.505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 2M -0.447 - -0.447 -0.447 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 2Y -0.515 - -0.511 -0.522 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
Sweden 3M -0.5 - -0.5 -0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 5Y -0.374 - -0.363 -0.378 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Sweden 6M -0.539 - -0.539 -0.539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 7Y -0.27 - -0.253 -0.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
Sweden 10Y -0.07 - -0.044 -0.071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
Sweden 15Y 0.094 - 0.092 0.127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
Sweden 20-Year 0.355 - 0.353 0.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴