شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0853
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:25:04
0 (0.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.29%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

41,544
قیمت روز
86 (0.21%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:02:08
1,878 (4.73%)
تغییر ۳ ماهه
7,065 (20.49%)
تغییر ۶ ماهه
9,807 (30.90%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,878
قیمت روز
5 (0.29%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:33:38
21 (1.15%)
تغییر ۳ ماهه
32 (1.69%)
تغییر ۶ ماهه
58 (3.20%)
نوسان سالیانه

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.309 - 1.309 1.309 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۳۳
South Korea 2Y 1.39 - 1.39 1.39 0.01 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
South Korea 3Y 1.388 1.396 1.361 1.396 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
South Korea 4Y 1.479 - 1.479 1.479 0.01 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
South Korea 5Y 1.493 1.499 1.468 1.499 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
South Korea 10Y 1.656 1.66 1.628 1.66 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
South Korea 20Y 1.661 1.662 1.644 1.662 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
South Korea 30Y 1.648 1.642 1.632 1.648 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
South Korea 50Y 1.653 - 1.653 1.653 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳