شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسلواکی
اسلواکی

USD/SKK

21.242
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
ساعت 11:54:06
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.23%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

763
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Slovakia Total Market (EUR)

345
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 21:03:03
2 (0.49%)
تغییر ۳ ماهه
6 (1.62%)
تغییر ۶ ماهه
13 (3.87%)
نوسان سالیانه

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.402 -0.293 -0.193 -0.402 0.02 -5.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y -0.36 -0.37 -0.35 -0.54 0.21 -36.84% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Slovakia 7Y 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Slovakia 9Y -0.055 -0.066 -0.044 -0.104 0.03 -33.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Slovakia 10Y -0.11 -0.12 -0.11 -0.16 0.04 -26.67% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year -0.249 - -0.149 -0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۴:۵۲
Slovakia 5-Year -0.314 -0.312 -0.277 -0.314 0.02 -6.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Slovakia 8-Year -0.136 -0.087 -0.087 -0.17 0.03 -18.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳