شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7293
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 20:39:23
0 (1.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.50%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

49
قیمت روز
1 (2.08%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:02:15
3 (6.52%)
تغییر ۳ ماهه
8 (19.51%)
تغییر ۶ ماهه
10 (25.64%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

327
قیمت روز
1 (0.22%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 03:32:34
16 (4.58%)
تغییر ۳ ماهه
12 (3.47%)
تغییر ۶ ماهه
13 (3.98%)
نوسان سالیانه

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.814 - 1.814 1.814 0.06 3.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
Singapore 1Y 1.78 - 1.78 1.78 0.04 2.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
Singapore 2Y 1.567 1.578 1.567 1.578 0.01 0.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
Singapore 3M 1.809 - 1.809 1.809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۳۳
Singapore 5Y 1.594 1.596 1.592 1.6 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Singapore 6M 1.779 - 1.779 1.779 0.01 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
Singapore 10Y 1.693 1.69 1.688 1.708 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 15Y 1.781 1.783 1.781 1.799 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 20Y 1.894 1.893 1.893 1.904 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 30Y 2.006 2.003 2.003 2.015 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳