شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0094
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 12:06:15
0 (1.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.05%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.09%)
نوسان سالیانه

Belex 15

749
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:02:57
1 (0.12%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.08%)
تغییر ۶ ماهه
10 (1.30%)
نوسان سالیانه

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 2.104 - 2.104 2.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۳:۳۲
Serbia 2Y 2.25 - 2.205 2.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 2.4 - 2.315 2.465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Serbia 5Y 2.925 - 2.784 2.925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.35 - 3.17 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲۰:۰۲
Serbia 7Y 3.2 - 3.025 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳