شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2337
قیمت روز
0 (0.39%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 12:06:07
0 (1.77%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.61%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

9,558
قیمت روز
47 (0.5%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 04:02:42
467 (5.14%)
تغییر ۳ ماهه
1,287 (15.55%)
تغییر ۶ ماهه
997 (11.65%)
نوسان سالیانه

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.03 3.02 3.02 3.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Romania 2Y 3.35 3.365 3.35 3.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Romania 3Y 3.49 3.525 3.49 3.525 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Romania 4Y 3.72 - 3.715 3.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۲
Romania 5Y 3.84 - 3.84 3.84 0.04 1.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۰۲
Romania 6M 2.99 2.483 2.483 2.99 0.25 9.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Romania 7Y 3.958 3.875 3.875 3.975 0.05 1.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Romania 10Y 4.09 4.105 4.09 4.125 0.02 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳