شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,179
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 20:02:59
27 (0.84%)
تغییر ۳ ماهه
19 (0.60%)
تغییر ۶ ماهه
188 (6.28%)
نوسان سالیانه

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.44 - -0.438 -0.442 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
Portugal 2Y -0.577 - -0.567 -0.583 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Portugal 3M -0.463 - -0.463 -0.463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۳۲
Portugal 3Y -0.406 - -0.402 -0.415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
Portugal 4Y -0.262 - -0.262 -0.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
Portugal 5Y -0.232 - -0.216 -0.244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
Portugal 6M -0.452 - -0.45 -0.454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
Portugal 6Y -0.086 - -0.081 -0.108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Portugal 7Y -0.021 - -0.015 -0.036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
Portugal 8Y 0.049 - 0.03 0.052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Portugal 9Y 0.143 - 0.117 0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
Portugal 10Y 0.197 - 0.175 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Portugal 15Y 0.58 - 0.553 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Portugal 20Y 0.755 - 0.728 0.755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
Portugal 30Y 1.09 - 1.073 1.094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲