شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0195
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 08:31:08
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.84%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,809
قیمت روز
3 (0.17%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:03:41
88 (5.11%)
تغییر ۳ ماهه
238 (15.15%)
تغییر ۶ ماهه
295 (19.48%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

678
قیمت روز
5 (0.75%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 03:02:54
27 (3.81%)
تغییر ۳ ماهه
6 (0.82%)
تغییر ۶ ماهه
52 (8.27%)
نوسان سالیانه

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 3.082 - 3.082 3.082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Philippines 1Y 3.557 - 3.557 3.557 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Philippines 2Y 3.956 - 3.956 3.956 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Philippines 3M 3.205 - 3.205 3.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Philippines 3Y 4.069 - 4.069 4.069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Philippines 4Y 4.226 - 4.226 4.226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Philippines 5Y 4.338 - 4.338 4.338 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Philippines 6M 3.282 - 3.282 3.282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Philippines 7Y 4.621 - 4.621 4.621 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Philippines 10Y 4.728 - 4.728 4.728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Philippines 20Y 5.187 - 5.187 5.187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Philippines 25Y 5.325 - 5.325 5.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴