شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.2986
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:26:06
0 (1.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.40%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

19,403
قیمت روز
7 (0.03%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 00:33:11
1,346 (6.49%)
تغییر ۳ ماهه
1,471 (7.05%)
تغییر ۶ ماهه
636 (3.39%)
نوسان سالیانه

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 3.05 3.056 3.05 3.056 0.03 0.89% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
Peru 9Y 5.425 - 5.397 5.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 15Y 4.603 - 4.603 4.603 0.04 0.88% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۲
Peru 20Y 4.794 4.792 4.792 4.794 0.02 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
Peru 30Y 4.95 - 4.95 4.95 0.05 0.98% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۲