شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0028
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:44:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.70%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,069
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 17:32:46
86 (7.46%)
تغییر ۳ ماهه
282 (20.89%)
تغییر ۶ ماهه
393 (26.85%)
نوسان سالیانه

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 14.277 - 14.277 14.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
Nigeria 2Y 14.458 - 14.458 14.458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
Nigeria 3M 13.298 - 13.298 13.298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Nigeria 4Y 14.191 - 14.191 14.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۱:۰۲
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 12.429 - 12.429 12.429 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۱:۰۲
Nigeria 7Y 14.077 - 14.077 14.077 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
Nigeria 10Y 14.203 - 14.203 14.203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 14.399 - 14.399 14.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲