شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6265
قیمت روز
0 (0.38%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 18:21:25
0 (6.49%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.90%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

56
قیمت روز
1 (1.79%)
تغییر روزانه
۱۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:03:03
6 (12.00%)
تغییر ۳ ماهه
11 (24.44%)
تغییر ۶ ماهه
14 (33.33%)
نوسان سالیانه

NZX 50

383
قیمت روز
3 (0.7%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 18:02:59
8 (1.98%)
تغییر ۳ ماهه
17 (4.54%)
تغییر ۶ ماهه
64 (20.12%)
نوسان سالیانه

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.17 - 1.17 1.17 0.02 1.71% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
New Zealand 1Y 0.782 - 0.782 0.782 0.02 2.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
New Zealand 2M 1.12 - 1.12 1.12 0.01 0.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۲
New Zealand 2Y 0.793 0.815 0.793 0.835 0.03 4.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
New Zealand 3M 1.08 - 1.08 1.08 0.01 0.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
New Zealand 4M 1.07 - 1.07 1.07 0.01 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
New Zealand 5M 1.06 - 1.06 1.06 0.01 0.95% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
New Zealand 5Y 0.902 0.925 0.902 0.945 0.03 3.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
New Zealand 6M 1.05 - 1.05 1.05 0.01 0.96% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲:۰۳
New Zealand 7Y 1.058 1.08 1.058 1.1 0.03 2.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
New Zealand 10Y 1.189 1.21 1.189 1.23 0.02 1.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
New Zealand 15Y 1.428 1.448 1.428 1.468 0.02 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
New Zealand 20Y 1.59 1.608 1.59 1.628 0.01 0.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳