شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند
هلند

AEX Volatility

834
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:34:01
14 (1.60%)
تغییر ۳ ماهه
12 (1.44%)
تغییر ۶ ماهه
53 (6.85%)
نوسان سالیانه

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.549 -0.52 -0.519 -0.569 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Netherlands 2Y -0.655 -0.653 -0.65 -0.662 0.00 -0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
Netherlands 3M -0.594 -0.619 -0.594 -0.644 0.05 -7.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
Netherlands 3Y -0.641 -0.638 -0.635 -0.655 0.01 -1.38% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
Netherlands 4Y -0.621 -0.624 -0.615 -0.625 0.00 -0.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Netherlands 5Y -0.565 -0.564 -0.557 -0.567 0.02 -3.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Netherlands 6M -0.632 -0.657 -0.632 -0.663 0.03 -4.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Netherlands 6Y -0.471 -0.47 -0.463 -0.482 0.01 -1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Netherlands 7Y -0.419 -0.417 -0.411 -0.431 0.02 -3.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
Netherlands 8Y -0.345 -0.344 -0.337 -0.365 0.03 -7.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Netherlands 9Y -0.291 -0.289 -0.283 -0.313 0.03 -8.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
Netherlands 10Y -0.223 -0.222 -0.214 -0.247 0.03 -12.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Netherlands 15Y -0.092 -0.089 -0.081 -0.13 0.04 -28.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
Netherlands 20Y 0.028 0.031 -0.002 0.043 0.04 -333.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
Netherlands 25Y 0.11 0.112 0.079 0.125 0.03 29.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Netherlands 30Y 0.183 0.186 0.154 0.2 0.04 25.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴