شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نامیبیا
نامیبیا
NAD/USD
0.068
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:47:14
0 (3.95%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.30%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
521
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:02:06
50 (10.62%)
تغییر ۳ ماهه
91 (21.16%)
تغییر ۶ ماهه
118 (29.28%)
نوسان سالیانه
NSX Local
1,313
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 23:04:12
40 (2.98%)
تغییر ۳ ماهه
89 (6.33%)
تغییر ۶ ماهه
76 (6.13%)
نوسان سالیانه

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 7.386 - 7.386 7.386 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۴:۰۲
Namibia 3M 6.958 - 6.958 6.964 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Namibia 3Y 8.145 - 8.145 8.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Namibia 6M 7.175 - 7.175 7.175 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۴:۰۲
Namibia 7Y 9.109 - 9.109 9.109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Namibia 9M 7.33 - 7.33 7.332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Namibia 10Y 9.666 - 10.33 9.666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Namibia 15Y 10.703 - 10.703 10.703 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Namibia 20Y 11.261 - 11.261 11.261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳