شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مراکش
مراکش
MAD/USD
0.1039
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:47:14
0 (2.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.66%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
341
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:02:06
16 (4.92%)
تغییر ۳ ماهه
50 (17.18%)
تغییر ۶ ماهه
74 (27.72%)
نوسان سالیانه
FTSE CSE Morocco 15
11,538
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:03:57
61 (0.53%)
تغییر ۳ ماهه
432 (3.89%)
تغییر ۶ ماهه
352 (3.15%)
نوسان سالیانه

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.317 - 2.317 2.317 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Morocco 3M 2.229 - 2.229 2.229 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Morocco 5Y 2.373 - 2.373 2.373 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Morocco 6M 2.13 - 2.13 2.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Morocco 10Y 2.813 - 2.813 2.813 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Morocco 15Y 3.295 - 3.295 3.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳