شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0522
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:27:08
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.36%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

677
قیمت روز
2 (0.3%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:03:08
35 (5.45%)
تغییر ۳ ماهه
107 (18.77%)
تغییر ۶ ماهه
145 (27.26%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:15
36 (5.07%)
تغییر ۳ ماهه
41 (5.23%)
تغییر ۶ ماهه
79 (9.68%)
نوسان سالیانه

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 7.938 - 7.938 7.938 0.05 0.61% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Mexico 1Y 7.117 - 7.117 7.117 0.04 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Mexico 3M 7.793 - 7.793 7.793 0.03 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Mexico 3Y 6.849 6.854 6.839 6.854 0.04 0.61% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Mexico 5Y 6.935 - 6.935 6.935 0.03 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Mexico 6M 7.589 - 7.589 7.589 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Mexico 7Y 7.013 7.029 7.013 7.034 0.03 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Mexico 9M 7.354 - 7.354 7.354 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Mexico 10Y 7.085 7.09 7.085 7.09 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Mexico 20Y 7.368 7.394 7.368 7.394 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Mexico 30Y 7.473 7.468 7.462 7.473 0.02 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Mexico 15-Year 7.231 7.21 7.21 7.242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰