شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
موریس
موریس

MUR/USD

0.0268
قیمت روز
0 (1.87%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:59:05
0 (0.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.60%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.63%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,284
قیمت روز
2 (0.16%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:02:07
74 (6.12%)
تغییر ۳ ماهه
233 (22.17%)
تغییر ۶ ماهه
312 (32.10%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,104
قیمت روز
2 (0.08%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:04:20
49 (2.25%)
تغییر ۳ ماهه
48 (2.24%)
تغییر ۶ ماهه
138 (6.16%)
نوسان سالیانه

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 2.728 2.778 2.728 2.778 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
Mauritius 2M 2.303 - 2.303 2.303 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Mauritius 2Y 3.139 - 3.139 3.139 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Mauritius 3Y 3.445 - 3.445 3.445 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۳
Mauritius 4M 2.5 2.449 2.449 2.5 0.05 2.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۳۴
Mauritius 4Y 3.675 - 3.675 3.675 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Mauritius 5Y 3.861 - 3.861 3.861 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۳
Mauritius 6M 2.595 2.546 2.546 2.595 0.05 2.04% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۳۴
Mauritius 8M 2.64 2.59 2.59 2.64 0.05 1.97% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۳۴
Mauritius 10Y 4.422 - 4.422 4.422 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۳
Mauritius 15Y 5.126 - 5.126 5.126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۹:۳۳
Mauritius 20Y 5.515 - 5.515 5.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳