شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0095
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:25:18
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.06%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,479
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 23:03:31
196 (7.32%)
تغییر ۳ ماهه
391 (13.61%)
تغییر ۶ ماهه
324 (11.54%)
نوسان سالیانه

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.787 - 9.787 9.787 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۹:۰۳
Kenya 2Y 10.055 - 10.055 10.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
Kenya 3M 6.362 - 6.362 6.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۹:۰۳
Kenya 3Y 10.112 - 10.112 10.112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
Kenya 4Y 10.644 - 10.644 10.644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
Kenya 5Y 10.858 - 10.858 10.858 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
Kenya 6M 7.241 - 7.241 7.241 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۹:۰۳
Kenya 6Y 11.026 - 11.026 11.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Kenya 7Y 11.125 - 11.125 11.125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
Kenya 8Y 11.496 - 11.496 11.496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
Kenya 9Y 11.711 - 11.711 11.711 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Kenya 10Y 11.892 - 11.892 11.892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.659 - 12.659 12.659 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Kenya 20Y 13.172 - 13.172 13.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
Kenya 25Y 13.65 - 13.65 13.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
Kenya Overnight 7.54 - 7.54 7.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۹:۰۳