شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0092
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:17:16
1 (98.98%)
تغییر ۳ ماهه
1 (98.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.37%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,828
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:02:37
204 (5.63%)
تغییر ۳ ماهه
411 (12.03%)
تغییر ۶ ماهه
689 (21.95%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

156
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:33:13
5 (3.55%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.83%)
تغییر ۶ ماهه
4 (2.71%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.13 - -0.13 -0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۴:۰۴
Japan 1Y -0.279 - -0.27 -0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۱:۰۲
Japan 2Y -0.291 - -0.28 -0.297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۱:۰۲
Japan 3M -0.3 - -0.3 -0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۳
Japan 3Y -0.306 - -0.298 -0.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 4Y -0.314 - -0.295 -0.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 5Y -0.313 - -0.3 -0.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۱:۰۲
Japan 6M -0.275 - -0.275 -0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۰۲
Japan 6Y -0.327 - -0.315 -0.338 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 7Y -0.325 - -0.309 -0.332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 8Y -0.303 - -0.29 -0.312 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 9M -0.275 - -0.275 -0.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۰۳
Japan 9Y -0.238 - -0.224 -0.247 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 10Y -0.18 - -0.169 -0.188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۱:۰۲
Japan 15Y 0.054 - 0.05 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 20Y 0.21 - 0.208 0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 30Y 0.388 - 0.381 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
Japan 40Y 0.433 - 0.43 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳