شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

6,464
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:33:03
196 (3.13%)
تغییر ۳ ماهه
77 (1.17%)
تغییر ۶ ماهه
202 (3.22%)
نوسان سالیانه

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.593 - -0.556 -0.673 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
Ireland 2Y -0.45 - -0.422 -0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 3M -0.587 - -0.587 -0.587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Ireland 3Y -0.474 - -0.47 -0.497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۳۲
Ireland 4Y -0.474 - -0.474 -0.474 0.02 -4.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۰۳
Ireland 5Y -0.382 - -0.382 -0.382 0.02 -5.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۰۳
Ireland 6M -0.527 - -0.527 -0.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Ireland 6Y -0.285 - -0.285 -0.285 0.02 -5.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۰۳
Ireland 7Y -0.189 - -0.188 -0.215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
Ireland 8Y 0.453 - 0.45 0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 10Y 0.05 - 0.034 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
Ireland 15Y 0.341 - 0.314 0.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
Ireland 20Y 0.541 - 0.52 0.549 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
Ireland 30Y 0.885 - 0.859 0.886 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳