شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0072
قیمت روز
0 (1.41%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:26:06
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.09%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

495,864
قیمت روز
2,056 (0.41%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:03:41
25,544 (5.43%)
تغییر ۳ ماهه
70,513 (16.58%)
تغییر ۶ ماهه
90,137 (22.22%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,387
قیمت روز
24 (0.72%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 03:02:54
146 (4.14%)
تغییر ۳ ماهه
90 (2.59%)
تغییر ۶ ماهه
275 (8.85%)
نوسان سالیانه

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 5.545 - 5.545 5.545 0.08 1.52% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۲
Indonesia 1Y 5.789 5.813 5.789 5.813 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
Indonesia 3M 5.625 - 5.625 5.625 0.02 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۲
Indonesia 3Y 6.541 6.496 6.496 6.541 0.04 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
Indonesia 5Y 6.656 6.658 6.656 6.661 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
Indonesia 6M 5.756 - 5.756 5.756 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۲
Indonesia 10Y 7.194 7.195 7.194 7.197 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
Indonesia 15Y 7.65 7.652 7.65 7.676 0.03 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
Indonesia 20Y 7.897 7.893 7.893 7.915 0.02 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
Indonesia 25Y 8.168 8.174 8.168 8.174 0.03 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۳۲
Indonesia 30Y 8.124 8.126 8.124 8.128 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳