کالایاب
شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0141
قیمت روز
0 (0.71%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:30:34
0 (2.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.42%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.17%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

15
قیمت روز
1 (4.33%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:03:30
1 (5.15%)
تغییر ۳ ماهه
2 (9.16%)
تغییر ۶ ماهه
1 (6.50%)
نوسان سالیانه

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 5.726 5.733 5.722 5.764 0.03 0.58% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
India 2Y 5.743 5.784 5.743 5.93 0.09 1.53% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
India 3M 5.31 5.3 5.3 5.33 0.02 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
India 3Y 6.042 6.052 6.042 6.093 0.05 0.84% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
India 4Y 6.289 6.295 6.28 6.313 0.08 1.24% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
India 5Y 6.352 6.379 6.352 6.401 0.11 1.65% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
India 6M 5.45 5.44 5.4 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
India 6Y 6.608 6.637 6.608 6.675 0.11 1.60% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
India 7Y 6.498 6.497 6.487 6.549 0.09 1.32% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
India 8Y 6.718 6.728 6.716 6.786 0.11 1.58% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
India 9Y 6.832 - 6.832 6.832 0.10 1.46% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
India 10Y 6.617 6.618 6.611 6.675 0.11 1.68% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
India 11Y 6.861 6.893 6.861 6.919 0.11 1.60% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
India 12Y 6.847 6.855 6.847 6.924 0.07 1.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
India 13Y 6.951 6.963 6.951 7.028 0.05 0.78% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
India 14Y 6.867 6.874 6.867 6.923 0.09 1.33% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
India 15Y 6.959 6.965 6.959 7.033 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
India 19Y 7.066 - 7.066 7.066 0.10 1.39% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
India 24Y 7.109 7.117 7.109 7.167 0.05 0.66% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
India 30Y 7.034 - 7.034 7.034 0.04 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳