شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0141
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ آذر ۱۳۹۸
ساعت 20:50:27
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.17%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

13
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۸
ساعت 14:02:55
2 (10.22%)
تغییر ۳ ماهه
1 (5.28%)
تغییر ۶ ماهه
2 (15.39%)
نوسان سالیانه

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 5.567 - 5.567 5.623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
India 2Y 5.765 - 5.765 5.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
India 3M 5.01 - 5 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۴:۳۲
India 3Y 6.351 - 6.338 6.387 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
India 4Y 6.559 - 6.485 6.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
India 5Y 6.544 - 6.481 6.544 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۵:۰۲
India 6M 5.18 - 5.15 5.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۵:۳۲
India 6Y 6.799 - 6.696 6.799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۵:۰۲
India 7Y 6.989 - 6.946 7.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
India 8Y 7.003 - 6.944 7.023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
India 9Y 6.944 - 6.874 6.944 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
India 10Y 6.76 - 6.687 6.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۵:۰۲
India 11Y 7.266 - 7.174 7.266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
India 12Y 7.111 - 7.111 7.176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
India 13Y 7.259 - 7.218 7.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
India 14Y 7.247 - 7.189 7.247 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
India 15Y 7.249 - 7.235 7.312 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
India 19Y 7.276 - 7.223 7.276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
India 24Y 7.245 - 7.245 7.299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
India 30Y 7.264 - 7.264 7.266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱