شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

856
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 18:33:40
5 (0.54%)
تغییر ۳ ماهه
82 (10.65%)
تغییر ۶ ماهه
34 (4.10%)
نوسان سالیانه

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 1.57 - 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۳
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.31 - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۳
Greece 3Y 0.724 - 0.701 0.753 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۳
Greece 6M 1.24 - 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۳
Greece 10Y 1.463 - 1.441 1.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۳
Greece 15Y 1.933 - 1.929 1.949 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Greece 20Y 2.218 - 2.218 2.218 0.01 0.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۳
Greece 25Y 2.361 - 2.341 2.378 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳