شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

8,738
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 20:03:06
87 (0.99%)
تغییر ۳ ماهه
43 (0.50%)
تغییر ۶ ماهه
545 (6.65%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.625 - -0.625 -0.625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۲
Germany 2Y -0.706 - -0.706 -0.706 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۲
Germany 3M -0.589 - -0.564 -0.589 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Germany 3Y -0.76 - -0.76 -0.76 0.00 -0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲:۳۲
Germany 4Y -0.747 - -0.747 -0.747 0.00 -0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲:۳۲
Germany 5Y -0.713 - -0.713 -0.713 0.00 -0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲:۳۲
Germany 6M -0.609 - -0.603 -0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Germany 6Y -0.681 - -0.681 -0.681 0.00 -0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲:۳۲
Germany 7Y -0.638 - -0.632 -0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۰:۳۲
Germany 8Y -0.577 - -0.572 -0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۳۳
Germany 9M -0.62 - -0.62 -0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۲
Germany 9Y -0.519 - -0.51 -0.566 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۳۳
Germany 10Y -0.439 - -0.437 -0.493 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۳۳
Germany 15Y -0.295 - -0.295 -0.295 0.00 -0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲:۳۲
Germany 20Y -0.141 - -0.137 -0.217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
Germany 25Y -0.002 - -0.001 0.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۳۳
Germany 30Y 0.059 - -0.012 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۰:۳۲