شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,793
قیمت روز
9 (0.24%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:02:08
203 (5.65%)
تغییر ۳ ماهه
590 (18.42%)
تغییر ۶ ماهه
880 (30.21%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,777
قیمت روز
19 (0.28%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:04:20
57 (0.83%)
تغییر ۳ ماهه
48 (0.70%)
تغییر ۶ ماهه
587 (9.48%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.593 -0.609 -0.587 -0.615 0.01 -1.50% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
France 1Y -0.624 -0.623 -0.617 -0.624 0.00 -0.64% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
France 2Y -0.642 -0.644 -0.636 -0.646 0.00 -0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
France 3M -0.627 -0.624 -0.619 -0.629 0.00 -0.64% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
France 3Y -0.629 -0.632 -0.614 -0.633 0.01 -0.95% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
France 4Y -0.591 -0.59 -0.57 -0.593 0.02 -3.38% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
France 5Y -0.474 -0.479 -0.451 -0.481 0.02 -4.64% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
France 6M -0.63 -0.626 -0.626 -0.631 0.00 -0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
France 6Y -0.406 -0.413 -0.382 -0.415 0.02 -5.42% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
France 7Y -0.3385 -0.3445 -0.3105 -0.3485 0.03 -8.42% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
France 8Y -0.303 -0.31 -0.273 -0.313 0.02 -6.60% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
France 9M -0.619 -0.625 -0.617 -0.625 0.00 -0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
France 9Y -0.185 -0.193 -0.152 -0.195 0.03 -16.76% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
France 10Y -0.101 -0.108 -0.086 -0.111 0.03 -32.67% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
France 15Y 0.155 0.146 0.145 0.192 0.04 22.58% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
France 20Y 0.376 0.367 0.366 0.414 0.04 9.57% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
France 25Y 0.537 0.526 0.526 0.558 0.03 5.96% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
France 30Y 0.697 0.688 0.688 0.718 0.04 5.60% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
France 50Y 0.858 0.846 0.846 0.88 0.04 4.55% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴