شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0622
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:01:13
0 (2.81%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.60%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.27%)
نوسان سالیانه

EGX 100

14,556
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:31:23
157 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
897 (6.56%)
تغییر ۶ ماهه
588 (4.21%)
نوسان سالیانه

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 14.964 - 14.964 14.964 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۴:۳۱
Egypt 2Y 14.955 - 14.955 14.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۳۲
Egypt 3M 16.685 - 16.685 16.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۴:۳۱
Egypt 3Y 14.782 - 14.782 14.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۳۲
Egypt 5Y 14.571 - 14.571 14.657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۳۲
Egypt 6M 16.161 - 16.161 16.161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۴:۳۱
Egypt 7Y 14.547 - 14.547 14.547 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۳۲
Egypt 9M 15.56 - 15.56 15.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۴:۳۱
Egypt 10Y 14.457 - 14.457 14.457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۳۲
Egypt Overnight 13.68 - 13.68 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲