شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.062
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۸
ساعت 19:15:26
0 (1.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.91%)
نوسان سالیانه

EGX 100

13,427
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۸
ساعت 16:32:29
1,683 (11.14%)
تغییر ۳ ماهه
731 (5.16%)
تغییر ۶ ماهه
570 (4.44%)
نوسان سالیانه

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 14.618 - 14.618 14.618 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۰۱
Egypt 2Y 14.945 - 14.892 14.945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۹:۳۱
Egypt 3M 16.301 - 16.301 16.301 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۰۱
Egypt 3Y 14.739 - 14.739 14.739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۹:۳۱
Egypt 5Y 14.54 - 14.54 14.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Egypt 6M 15.398 - 15.398 15.398 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۰۱
Egypt 7Y 14.299 - 14.299 14.299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۱:۰۲
Egypt 9M 15.149 - 15.149 15.149 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۰۱
Egypt 10Y 14.431 - 14.431 14.431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۹:۳۱
Egypt Overnight 12.486 - 12.486 12.486 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲