شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0619
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:19:16
0 (2.48%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.99%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.73%)
نوسان سالیانه

EGX 100

14,096
قیمت روز
106 (0.75%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:33:28
411 (3.00%)
تغییر ۳ ماهه
550 (3.76%)
تغییر ۶ ماهه
516 (3.80%)
نوسان سالیانه

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 15.355 - 15.355 15.355 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۳
Egypt 2Y 15.281 - 15.281 15.281 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۳۴
Egypt 3M 16.907 - 16.907 16.907 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۳
Egypt 3Y 15.193 - 15.193 15.193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
Egypt 5Y 15.137 - 15.137 15.137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
Egypt 6M 16.657 - 16.657 16.657 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۳
Egypt 7Y 14.937 - 14.937 14.937 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
Egypt 9M 16.015 - 16.015 16.015 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۳
Egypt 10Y 14.922 - 14.922 14.922 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
Egypt Overnight 13.345 - 13.345 13.345 0.07 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳