شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1489
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:13:09
0 (0.93%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.50%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

237
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:01:12
13 (5.80%)
تغییر ۳ ماهه
36 (17.91%)
تغییر ۶ ماهه
55 (30.22%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,439
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:02:56
7 (0.46%)
تغییر ۳ ماهه
10 (0.73%)
تغییر ۶ ماهه
138 (10.62%)
نوسان سالیانه

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.752 - -0.746 -0.763 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 3M -0.765 - -0.761 -0.765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۳۲
Denmark 3Y -0.713 - -0.711 -0.727 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Denmark 5Y -0.632 - -0.626 -0.652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
Denmark 6M -0.771 - -0.768 -0.773 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Denmark 8Y -0.507 - -0.493 -0.525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Denmark 10Y -0.354 - -0.353 -0.397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰