شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0435
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:05:17
0 (0.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.68%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.03%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

811
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:03:41
43 (5.60%)
تغییر ۳ ماهه
118 (17.03%)
تغییر ۶ ماهه
183 (29.14%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,057
قیمت روز
4 (0.33%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 17:33:55
13 (1.20%)
تغییر ۳ ماهه
45 (4.08%)
تغییر ۶ ماهه
23 (2.09%)
نوسان سالیانه

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.323 1.356 1.323 1.356 0.01 1.07% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۳۴
Czech Republic 2Y 1.191 1.193 1.14 1.366 0.02 1.51% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۰۴
Czech Republic 3Y 1.208 1.206 1.178 1.253 0.02 1.24% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Czech Republic 4Y 1.243 1.256 1.231 1.256 0.05 4.19% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
Czech Republic 5Y 0.975 0.996 0.966 1.04 0.04 4.21% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۲:۰۴
Czech Republic 6Y 1.285 1.273 1.273 1.31 0.01 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۰۴
Czech Republic 7Y 1.332 1.322 1.322 1.363 0.02 1.13% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۵:۰۴
Czech Republic 8Y 1.331 1.321 1.31 1.359 0.03 2.03% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۰۴
Czech Republic 9Y 1.389 1.375 1.371 1.398 0.01 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Czech Republic 10Y 1.355 1.358 1.355 1.385 0.03 2.36% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Czech Republic 15Y 1.462 1.459 1.459 1.474 0.01 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۰۴
Czech Republic 20Y 1.484 1.491 1.456 1.491 0.02 1.35% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۰۴
Czech Republic 50Y 2.13 2.136 2.13 2.139 0.01 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳