شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:05:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.67%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,993
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 21:33:27
4 (0.08%)
تغییر ۳ ماهه
214 (4.11%)
تغییر ۶ ماهه
78 (1.54%)
نوسان سالیانه

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 1.9 - 1.9 1.9 0.03 1.58% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Chile 2Y 1.85 - 1.85 1.85 0.05 2.70% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Chile 3Y 2.13 - 2.13 2.13 0.05 2.40% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Chile 4Y 2.4 - 2.4 2.4 0.09 3.90% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Chile 5Y 2.57 - 2.57 2.57 0.10 4.05% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Chile 8Y 2.99 - 2.99 2.99 0.08 2.75% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Chile 10Y 3.21 - 3.21 3.21 0.09 2.88% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۰۳